gmgkdirector2022@gmail.com
RO-510009 Alba Iulia, Str. Păcii, nr. 4.
GMGK cimer kicsi

Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum

Tanáraink

Ft. drd. Farkas Ervin
Ft. drd. Farkas Ervin Kanonok
Igazgató
Bándi Ágnes
óvónő
Dimitriu Ligia
Dr. Dimitriu Ligia
limba și literature română, latina

S-a născut în Alba Iulia. Doctor în filologie. Începând cu anul 2005 a publicat în diverse reviste culturale din țară și din străinătate, printre care: „Familia”, „Vatra”, „Orizont”, „Ramuri”, „Discobolul”, „Paysages écrits” (Franța).

Kovács József
Ft. Kovács József
lelkiigazgató, tanár
Kusztos Noémi
Kusztos Noémi
rajz
Ft. Pasca Szilárd
prefektus, tanár
Szabó Emília
Szabó Emília
német, magyar nyelv és irdalom

Erdővidékről, Barótról származom. A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumba jártam líceumba 2003-2007 között, majd a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen végeztem magyar-német szakon. 2011-től kezdtem el tanítani, előbb egy évig a torockói Sebes Pál Általános iskolában, majd 2012-től a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumban. 2012-2014 között végeztem mesteri tanulmányokat a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen magyar szakán, ugyanazon évben véglegesítő vizsgáztam magyarból. 2018-tól egykori iskolámban, Nagyenyeden is tanítok német nyelvet.

Tibori Ibolya
fizika, kémia
vecsei
Vecsei Tímea
óvónő
Buta Tamás Julia
tanárnő
Dr. Gudor Botond
ref. hittan

Kovács Mihai
Drd. Kovács Mihai
történelem

A Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum diákja voltam 2005 és 2009 között. Ez az iskola nem csak tudományos ismereteket és fontos életvezetési készségeket, hanem életre szóló barátságokat is adott. Öröm és megtiszteltetés számomra, hogy 2016-ban történelemtanárként térhettem vissza szeretett iskolámba. A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia karán 2012 és 2017 között végeztem el az alapképzést és a mesteri tanulmányokat, eközben, a 2013–2014-es tanévben Erasmus-ösztöndíjal a Szegedi Tudományegyetem hallgatója lehettem, 2017-től a Román Tudományos Akadémia doktori iskolájában folytatom tanulmányaimat. Ugyanebben az évben tettem le a véglegesítő vizsgát, 2018-tól pedig a Babeș-Bolyai Tudományegyetem keretén belül működő TRANS.SCRIPT Diplomatikai és Paleográfiai Kutatóközpont munkatársa is vagyok.

Dr. Nagy József Gábor
történelem, szociál nevelés
Pop Ileana
limba și literature română, latina
Székely Erika
földrajz
Toth Adam
Tóth Ádám
testnevelés
Zsebe Márta
Zsebe Márta
vállalkozói és közgazdaságtan
Dimén Erika
Dimén Erika
magyar nyelv és irdalom

A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem pedagógia-magyar szakán végeztem 1998-ban. Ugyanebben az időszakban végeztem el a könyvtárosi képzést is. Mesteri diplomát a gyulafehérvári UAB-n szereztem. 1998 óta tanítok, a 2000-2001-es tanévtől kezdődően pedig a GMGK magyartanára vagyok (pár éve pszichológiát is oktatok). 2011 óta a könyvtárosi teendőket is ellátom. Tanárként és könyvtárosként egyaránt fontosnak tartom, hogy diákjaim megszeressék az irodalmat, az olvasást.

Juhász Roland
földrajz
Krizbai Jenő
Krizbai Jenő
logika, filozófia
Palai Rita-Orsolya
Palai Rita-Orsolya
matematika, informatika

2000- ben végeztem el a Matematika- fizika szakot a Babeș Bolyai tudományegyetem Fizika karán. 2009- nem pedig az informatikát a kolozsvári Technológia egyetemen. 2000- től tanítok az iskolában.

Schneider Arnold
Schneider Arnold
zene, kántorképzés
Szőllősi Emília
tanárnő

Vecsei Katalin
biológia
Zsiga Emese Imola
Zsiga Emese
angol

A gyulafehérvári "1918 December 1" Egyetem Filológia karán végeztem 2008-ban, román nyelv és irodalom - angol nyelv és irodalom szakon. 2008 óta tanítom az angol nyelvet, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 2010-óta tanítok a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Líceumban. A mai technológia által irányított világban fontos az angol nyelv ismerete és használata. Ez a nyelv a belépőjegy a világ bármely részére. Ha tudsz angolul, bárhova elvezethet az utad.