HOME
Gyertek, kövessetek!

Iskolánk – a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (GMGK) – Erdély egyik legrégibb oktatási intézményének (mely már a középkori káptalanok idejében létesült és működött a gyulafehérvári szentistváni székesegyház közelében) a jogutóda. A régmúlt időkben itt képezték Erdély papjait és világi értelmiségét. 1578-ban a jezsuiták újraalapították, majd a XX. század hajnalán a Gróf Majláth Gusztáv Károly Főgimnázium nevet vette fel és viselte az államosításig. 1953-1990-ig Gyulafehérvári Római Katolikus Kántoriskolaként működött, mint a négy erdélyi magyar római katolikus egyházmegye fiúgimnáziuma és kisszemináriuma. Az 1990-es változások során az állami oktatási hálózat részévé vált, de megőrizte sajátos teológiai jellegét, és a Líceumi Szeminárium nevet vette fel.

Az iskola – a líceumi oktatás mellett – kántorképzésre is lehetőséget nyújt, a Római Katolikus Érsekség védnöksége alatt, és szeretettel várja azokat a fiúkat, akik a VIII. osztály sikeres elvégzését követően Isten hívó hangját érzik lelkükben, vagy akik mélyebben meg akarnak ismerkedni a kereszténységgel, és katolikus nevelésben szeretnének részesülni.

Az iskola teológiai profilú, felkészíti a diákokat, hogy teológiai vagy – ha azt nem óhajtják – bármely filológiai, történelmi, vagy más humán egyetemi szakon folytathassák tanulmányaikat.

A GMGK tanári kara kiváló, szakképzett pedagógusokat számlál. Az utóbbi időben bebizonyította, hogy olyan kompetenciával rendelkezik, amely képes a harmadik évezred diákjait színvonalas felkészültséggel érettségi vizsgára bocsátani, és útnak indítani az életben.

Iskolánk új épülete tantermekkel, korszerű info-teremmel, kápolnával, laboratóriumokkal, könyvtárral és sportteremmel rendelkezik. Hazai viszonylatban kiváló tanulási lehetőséget és minőségi ellátást nyújt a kiváló körülmények között bentlakó diákoknak.

Azoknak, akik jó zenei hallással rendelkeznek, iskolánk tizenkét szintetizátorral fölszerelt zenetermet és szaktanárt biztosít; segítségükkel szakképesítést és kántordiplomát szerezhetnek. Ezen kívül tanintézetünkben kiváló kórus is működik, mely hazai kórusversenyeken többször felhívta magára a szakemberek figyelmét. Külföldi turnék során rendszeres vendége a recski “Fúj, süvölt a Mátra szele” kórustalálkozónak, s még a strassburgi Európai Parlamentben is fellépett.

Erkölcsileg ingatag, szabados világunkban iskolánk kiemelten fontos tevékenységének tartja a nevelést, mely a kipróbált és világszinten elismert krisztusi elveken alapszik. A „kisszemináriumi” lelki nevelés arra hivatott, hogy tanulóinkat közelebb vigye Krisztushoz, aki egész életükre gazdaggá teheti őket erkölcsileg és lelkileg. A keresztény és európai nevelés által növendékeink elsajátíthatják a becsületes, illedelmes viselkedés szabályait, Isten és az embertárs szeretetét, az egészséges életmódot, az odafigyelést a gyengébbekre, mely a harmadik évezredben mind-mind nélkülözhetetlen lételem lesz.

Iskolánk Dsida Jenő Irodalmi Köre – szaktanár irányításával – lehetőséget nyújt tanulóinknak, hogy irodalmi kincseinket mélyebben megismerjék, vagy azokat – miközben tehetségüket fejlesztik – maguk is gyarapítsák. Az iskola diákjainak lehetőségük van a Szikraszerkesztőségében az iskolai folyóiratot írni és szerkeszteni. Ezt a munkát számítógépekkel jól felszeret szerkesztőségi szoba biztosítja.

A diákok szabad idejükben – a heti tornaórákon kívül is – különféle sportokat űzhetnek. Gyakran szervezünk kirándulásokat bel- és külföldre, melyek során történelemmel, kultúrával, földrajzzal, a természet szépségeivel és értékeivel ismerkedhetnek. Testvériskolaikapcsolatot ápolunk a székesfehérvári Ciszterci Gimnáziummal. Évente többször kulturális jellegű előadást rendezünk. Tanulóink már több alkalommal vettek részt zarándoklatokon is (kül- és belföldön), melyek szintén az európai nevelés jegyében történtek. Ezen kívül számos tudományos és vallásos versenyen vettünk és veszünk részt, melyek szintén a diákok szabadidejének a személyiségfejlesztő, hasznos felhasználását célozzák. Mindehhez számos külföldi és honi ösztöndíj-lehetőséget kínál az iskola azoknak, akik tanulmányi és magaviseleti előmenetelükkel tanúsítják szorgalmukat és elkötelezettségüket (Bécsi Szent István Egylet, a Gyulafehérvári Caritas, “Bani de liceu”, szociális stb. ösztöndíjak).

–  Mester, hol laksz? – kérdezte egyszer valaki az Úr Jézust.

Jézus azt felelte:

–  Gyere, nézd meg!

Ha úgy gondolod, hogy Jézus ebbe az iskolába hív, gyere bátran felvételizni.

Az evangéliumban olvassuk, hogy Jézus sok ifjút hívott meg tanítványai közé. A tanítványok hallgattak Jézusra, és boldogan szegődtek a nyomába. Ha netán így gondolod te is, jelentkezz mihamarabb a plébániádon, és mondd el szándékodat a papbácsinak!

A GMGK szeretettel vár!

Hírlevél Bejelentkezés

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis eu libero scelerisque ligula sagittis faucibus eget quis lacus.
Suspendisse sodales sed orci ac feugiat.

Feliratkozási kérelmed elküldték!

Előfizet