HOME

 

ISTORIA SCOLII „GMGK”

La Alba Iulia încă după fondarea episcopiei romano catolice din Transilvania (1009, regele Sf. Ştefan) au existat forme de învăţământ adecvate vremurilor, având rolul principal de a pregăti personal pentru cancelariile domneşti şi ecleziastice.

Primul principe transilvan, descendent al familiei Bathory şi cel care a făcut paşi concreţi în dezvoltarea învăţămîntului din Alba Iulia a fost Báthory István (1571-1576)

Urmaşul acestuia, principele Bathory Kristóf (1576-1581) ,a fost cel care a introdus în Transilvania ORDINUL CĂLUGĂRILOR IEZUIŢI.

Călugărul Leleszi János este fondatorul SEMINARUL IEZUIT din Alba Iulia, disciplinele fiind preponderent umane. Între anii 1579-1607 şcoala a funcţionat sub ordinul iezuiţilor. La sfârşitul secolului al XVII-lea exista deja MICUL SEMINAR , având ca elevi numai băieţi şi despre care există documente care atestă acest lucru. În anul 1753, sub conducerea directorului Meltzl Zsigmond, s-a construit noul GIMNAZIU, care timp de un secol a servit nevoile învăţmântului confesional. Pe lângă clasele primare funcţionau şi trei clase gramaticale. În anul 1762, sub EPISCOPATUL IPS Bajtay Antal, efectivul COLEGIULUI  număra o sută de elevi, zece în clasa superioară, 15 în clasa medie şi 75 în clasele primare. Elevii proveneau din familii nobile, orăşeni şi săteni, dar marea majoritate proveneau din familii sărace care depindeau de burse.

În anul 1773, când s-a interzis ordinul iezuit, şcoala era pe cale de desfiinţare. Profesorii iezuiţi, în calitate de profesori civili, totuşi, au putut profesa,  asigurând astfel continuitatea învăţământului.

Împărăteasa Maria Tereza a editat în anul 1777 Legea Educaţiei, numită Ratio Educationis care a fost aplicată în majoritatea teritoriilor imperiului habsburgic. Pentru Transilvania, nefiind aplicabilă această lege a educaţiei, s-a editat, în anul 1782, sub împăratul Iosif al II-lea, Norma Regia, legea educaţiei adaptată condiţiilor din Transilvania.

Colegiul din Alba Iulia, ,,Gymnasium Regium”, conform acestui act normativ, a funcţionat cu cinci clase, două inferioare, în limba maghiară, şi trei superioare, în limba latină, până în 1786, când, la ordinul împăratului, s-a introdus limba germană ca disciplină obligatorie.

Prefectul gimnaziului, până la Revoluţia din 1848, a fost canonicul preot paroh în funcţiune.

Limba maghiară a fost introdusă, pe lângă cea latină si germană, şi în clasele superioare, ca disciplină de sine-stătătoare, din anul 1842. În timpul asediilor şi luptelor revoluţionare, GIMNAZIUL şi-a închis porţile, pentru ca, după cinci ani de repaus forţat, în anul 1853, la intervenţia EPISCOPULUI ROMANO-CATOLIC Haynald Lajos să fie redeschise, instituţia funcţionând cu opt clase şi doisprezece profesori.

Totodată, la iniţiativa episcopului Haynald, s-a introdus ca disciplină opţională şi limba română. Edificiul vechi al GIMNAZIULUI a fost demolat, în locul acestuia fiind construit  un adevărat palat – de către episcopul Gróf Majláth Gusztáv Károly în care, începând cu anul 1922, şi-a început cursurile Gimnaziul Principal ,, Majlath”- denumire care provine de la ctitor.(În această clădire funcţionează în prezent Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia)

După 1948, statul comunist a închis şcolile confesionale, după care, în 1953, în clădirile Institutului Teologic  şi al Episcopiei a fost înfiinţată, cu consimţământul ulterior al episcopului Márton Áron, Şcoala de Cantori, care a funcţionat sub această denumire (Kántoriskola) până în anul 1990, diploma de BACALAUREAT emisă de şcoală nefiind recunoscută de stat, fapt recunoscut ulterior.

După transformările democratice pornite de revoluţia din decembrie 1989, fosta Şcoala de Cantori şi-a schimbat statutul de şcoală particulară în cea de stat, în anul 2006 dobândind, în parte, vechea denumire: Liceul Teologic Romano-Catolic ,, GMGK”.

Înainte de anul 2007 secţia maghiară cu clasele I-VIII a funcţionat în cadrul Şcolii Generale ,,Vasile Goldiş” din Alba Iulia, numărând în totalitate 37 de elevi. Din cauza efectivului redus de elevi, iniţial clasele au fost organizate în regim simultan.

În Alba Iulia, învăţământul în limba maghiară a funcţionat în cadrul Liceului Teologic Romano-Catolic ,,GMGK”. În urma integrării în UE şi apariţiei noii legi a învăţământului, care obliga  funcţionarea instituţiilor cu un anumit efectiv de elevi, a apărut ideea alipirii secţiei maghiare de la Şcoala Generală ,,Vasile Goldiş” la instituţia noastră.

Tototdată, a fost inclusă în structura instituţiei şi GRĂDINIŢA DE COPII a organizaţiei Caritas, care funcţiona cu un efectiv de 11 copii, efectiv care a ajuns la un număr de 45 de copii în cei 4 ani de funcţionare
În anul 2007-2008, conducerea instituţiei noastre a înaintat o cerere Inspectoratului Judeţean Alba pentru înfiinţarea clasei a I-a, având în vedere că grupa mare de la grădiniţă funcţiona cu un număr de 10 preşcolari. La această cerere instituţia noastră a primit un răspuns favorabil, Inspectoratul aprobând nu doar clasele primare, dar şi cele gimnaziale (V-VIII), deoarece secţia maghiară aparţinând de Şcoala Generală ,,Vasile Goldiş” a fost,  între timp, alipită instituţiei noastre. Aşadar, elevii care au dorit să studieze în limba maghiară au avut la dispoziţie o clădire nou renovată, proprietate a Episcopiei Romano-Catolice din Alba, în centrul istoric al oraşului, parte a instituţiei noastre, sprijinită de primăria municipiului.

Fundaţia ,,Sf. Francisc”din Deva susţine în mare măsură şcoala noastră prin faptul că a înfiinţat o casă de tip familial pentru copiii aflaţi în situaţii speciale şi care frecventează cursurile instituţiei noastre.

În anii şcolari de după 2008, instituţia noastră are un efectiv de cca. 30 de preşcolari, anual în jur de 35 de elevi în ciclul primar (inclusiv clasa pregătitoare), un număr asemănător de elevi în cel gimnazial şi între 70-80 în cel liceal. Dintre aceştia mulţi elevi şi preşcolari fac naveta cu microbuzul şcolii de la Oiejdea, Vinţu de Jos respectiv din Alba Iulia.

Pentru preşcolarii şi elevii din ciclul primar avem program prelungit, asigurat din punct de vedere financiar, în mare parte, de fundaţii – prin proiecte.

Liceul funcţionează în clădirea din str. Păcii nr. 4., iar costurile încălzirii, apei, curentului electric – sunt asigurate de Consiliul Local al municipiului Alba Iulia. Părinţii elevilor contribuie cu o sumă modică de 1600 de lei / an şcolar pentru internat, iar restul costurilorl este suportat de Archiepiscopia Romano-Catolică din Alba-Iulia.

Pe lângă Banii de liceu(din care beneficiează 13 de elevi / 2017)  ajutoare însemnate primim de la Fundaţia Confessio, Asociaţia PRO Diaspora, Fondul Bethlen Gábor, precum şi Asociaţia ,,Szent István” din Viena – aceasta din urmă donând elevilor merituoşi (câte 5 din fiecare clasă liceală) o bursă de cca. 150 €/ an.

Din rezultatele foarte bune avute în anii şcolari precedenţi amintim câteva: premii şi menţiuni la olimpiadele naţionale de religie, respectiv limba şi literatura maghiară, participări la diferite concursuri în ţară şi în străinătate (Lakitelek/Ungaria, sau prin programul ACES/Slovacia).

(2018 – Director: prof. dr. Gál László)

Hírlevél Bejelentkezés

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis eu libero scelerisque ligula sagittis faucibus eget quis lacus.
Suspendisse sodales sed orci ac feugiat.

Feliratkozási kérelmed elküldték!

Előfizet