gmgkdirector2022@gmail.com
RO-510009 Alba Iulia, Str. Păcii, nr. 4.
GMGK cimer kicsi

Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
A GRĂDINIŢEI LICEULUI TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC ,,GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY" Alba Iulia
ANUL ȘCOLAR: 2024-2025
MOTTO: ,, Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes. Azt, hogy hogyan éljek, mit tegyek, mind az óvodában tanultam meg. Az egyetemen a bölcsesség nem volt különösebb érték, az óvodában azonban annál inkább. Íme, amit ott tanultam: Ossz meg mindent másokkal! Ne csalj a játékban! Ne bántsd a másikat! Mindent oda tegyél vissza, ahonnét elvetted! Rakj rendet magad után! Ne vedd el a másét! Kérj bocsánatot, ha valakinek fájdalmat okoztál! Evés előtt moss kezet! Húzd le a vécét! A frissen sült sütemény és a hideg tej tápláló. Élj mértékkel! Mindennap tanulj, gondolkodj, rajzolj, fess, énekelj, táncolj, játssz és dolgozz egy keveset! Délutánonként szundíts egyet! A nagyvilágban óvatosan közlekedj, fogd meg a társad kezét és ne szakadjatok el egymástól! Ismerd fel a csodát!” Robert Fulghum
VIZIUNEA GRĂDINIŢEI:
Grădiniţa este un pas important atât pentru părinţi, cât şi pentru copii. Grădinița le oferă micuților abilități de viață și oportunități de a avea succes în toate domeniile de dezvoltare, punând o bază solidă pentru parcursul educațional. Află care este importanța grădiniței în dezvoltarea copilului.

Termenul de grădiniță e de origine germană și înseamnă „grădină pentru copii”. Programul educațional de grădiniță este conceput pentru copiii cu vârsta de 2 ani+ care îi face să experimenteze tranziția de la mediul familial la cel școlar. Acest mediu joacă un rol major în dezvoltarea abilităților motorii, a abilităților sociale și îi pregătește pentru școală.

Ne dăm silința să asigurăm succesul copiilor la şcoală şi împlinirea în viaţa personală şi socială printr-o educaţie de calitate.
MISIUNEA GRĂDINIŢEI:
Alegerea grădiniței potrivite reprezintă, de asemenea, un prim pas important. Cu siguranță vrei să-i oferi copilului cea mai bună experiență de învățare. Grădinița este prima piatră de temelie în educație. Pentru ca acesta să fie cea mai bună alegere, e recomandat să te îndrepți către o grădiniţă cu un personal educativ iubitor şi grijuliu, care are o clădire sigură şi care are cele mai bune tehnici de predare. Experiența de învățare trebuie să fie ca o călătorie prin tainele abilităților cognitive. Grădiniţa GMGK, Alba Iulia este un loc prietenos, cu un climat familial, în care toţi copiii beneficiază de mai multe programe şi de o stare de bine psihosocială şi materială pe cât se poate de bună. Educatorii din această grădiniţă acţionează pentru dobândirea unor comportamente care să ajute la dezvoltarea unor competenţe cheie, care mai apoi să le permită preşcolarilor adaptarea eficientă la şcoală şi în societatea aflată în plină schimbare, dar şi pentru dobândirea atitudinilor, normelor şi valorilor fundamentale care îi vor călăuzi în viaţă. În grădiniţa noastră, ne dorim să se simtă iubit copilul care ne trece pragul, dar să şi înveţe să iubească şi să îi accepte pe ceilalţi.

Un program de grădiniță se bazează pe experiențe de învățare prin activități distractive menite să îi atragă pe cei mici. Cadrele didactice le pot insufla un sistem de valori bine definit. Copiii sunt în mod natural curioși în ceea ce privește lumea înconjurătoare, iar structura educațională de la grădiniță este axată pe lecții care să le permită să afle informații noi. Toate acestea le găsţi în grădiniţa noastră.

Valorile cheie: inovaţie, cooperare, nondiscriminare, eficienţă, flexibilitate, răspundere publică.

Instituţia noastră susţine evoluţia copilului, oferind acestuia posibilitatea de a învăţa şi de a se dezvolta în concordanţă cu particularităţile sale individuale şi în funcţie de cerinţele actuale şi viitoare ale societăţii.

Bazându-ne pe vasta experienţă a echipei noastre în domeniul educaţiei şi având ca scop pregătirea copilului pentru viaţă, în cadrul activităţilor desfăşurate, vom urmări permanent dezvoltarea motivaţiei pentru cunoaştere, cultivarea independenţei gândirii, a spontaneităţii, a creativităţii şi a încrederii în forţele propria.

Pe întreg parcursul activităţii noastre, dorim să promovăm o permanentă şi fructuoasă colaborare între copii, părinţi şi cadre didactice. Împreună vom realiza o minunată călătorie în lumea cunoaşterii, bucurându-ne de fiecare nouă experienţă, de fiecare moment ce va contribui la dezvoltarea intelectuală şi emoţională a fiecărui copil.
Calitatea în învăţământ constă din:
• climat educational motivant;
• personal didactic calificat şi cu experienţă;
• profesor de limba engleză;
• ofertă educaţională diversificată (mers la teatru, de vizionarea unor filme artistice/documentare, plimbări în aer liber, excursii, tabere, vizionări spectacole, vizite la Grădina Zoologică, Grădina Botanică, Ferma Animalelor, muzee, etc);
• asistentă medical şi medic pediatru în apropierea instituţiei;
• meniu sănătos de prânz, elaborat de medicul pediatru în funcţie de necesităţile copiilor ;
• permanentă colaborare cu părinţii;
• activitate instructiv-educativă de calitate;
• bază material atractivă; • imobil spaţios, dotat cu săli adecvate pentru activităţile desfăşurate (săli de clasă, sală de mese, spaţiu pentru odihnă şi relaxare).
Cum am inceput ?
Grădiniţa noastră funcţionează de mai bine de treizeci de ani , oferind în decursul acestor ani o educaţie de calitate , obţinând aprecieri din partea părinţilor şi a comunităţii locale. Reclama noastră fiind pe cale orală mai mult, din vorbă în vorbă. Acest lucru asigurând un climat care conferă siguranţă părinţilor.
In anul scolar 2023-2024, grădiniţa vă oferă:

Program prelungit :
Grupa combinată:
- 10 premicaari de grupă mică
- 9 preşcolari de grupă mijlocie
- 3 preşcolari de grupă mare.

Cine are grijă de copiii d-voastră ?
Personal didactic:
Director, 2 educatoare, psiholog , logoped.
Personal nedidactic :
1 îngrijitoare.

Ce dotări există ?
 3 săli de grupă dotate cu mobilier corespunzător.
1 sală de mese, de dormit şi de activităţi.
 holuri cu vestiare pentru copii
 celelalte compartimente ( bucătărie, cameră de asistenţă, toalete)
 laptop, imprimanta
 calculator, televisor.
 curtea grădiniţei spaţioasă dotată cu aparate de joacă

Ce obiective urmărim ?
 Formarea personalităţii autonome şi creative
 Dezvintegraliberă , integrală şi armonioasă
 îmbogăţirea capacităţii copilului preşcolar de a intra în relaţie cu ceilalţi copii, cu adulţii şi de a interacţiona cu mediul
 Sprijinirea copiilor în dobândirea de cunoştinţe , capacităţi şi abilităţi necesare viitoarei activităţi şcolare precum şi a vieţii sale ulterioare în societate.

Cum procedăm ?
Respectând ’’Curriculumul pentru Educatie timpurie( 0-6ani)/ 2019 , prin următoarele activităţi :
 -Activităţi de cunoaşterea mediului
 -Activităţi matematice
 -Activităţi de educarea limbajului
 -Activităţi practice
 -Educaţie pentru societate
 -Educaţie muzicală
 -Educaţie artistico-plastică
 -Educaţie fizică
 -Jocuri şi activităţi alese

Activităţi opţionale :
 Engleză

Ce proiecte vom derula ?
Educaţional şi în parteneriat cu familia.
Cu comunitatea: Poliţia, Biserica, Inspectoratul școlar.
Cu alte unităţi de învăţământ (Scoli şi Grădiniţe)
În domeniul educaţiei ecologice

Ce vă oferim în plus ?
Activităţi extracurriculare şi extraşcolare îndrăgite de copii :
 Concursuri
 Serbări ocazionale
 Spectacole de teatru
 Carnavalul copiilor
 Ziua copilului
 Excursii, drumeţii
 Acţiuni Eco

Avem parteneriate cu:
 Alte grădiniţe și școli din oraş
 Logoped
CATEGORII DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚĂRE PREZENTE ÎN PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUNT:
 Activităţi pe domenii experiențiale (care pot fi activităţi integrate sau pe discipline);
 Jocuri şi activităţi alese;
 Activităţi pentru dezvoltare personală.
Activităţile pe domenii experienţiale sunt activităţile integrate sau pe discipline desfăşurate cu copiii în cadrul unor proiecte tematice sau în cadrul săptămânilor independente, în funcţie de temele mari propuse de curriculum, precum şi de nivelul de vârstă şi de nevoile şi interesele copiilor din grupă. Mijloacele de realizare sunt jocul, povestirea, exerciții cu material individual, experimentele, construcțiile, lectura după imagini, convorbirea, povestirile create de copii, memorizările precum și alte mijloace, specifice didacticii, în funcție de nevoile individuale ale preșcolarilor.

Jocurile şi activităţile didactice alese sunt cele pe care copiii şi le aleg şi îi ajută pe aceştia să socializeze în mod progresiv şi să se iniţieze în cunoaşterea lumii fizice, a mediului social şi cultural căruia îi aparţin, a matematicii, comunicării, a limbajului citit şi scris. Ele se desfăşoară pe grupuri mici, în perechi şi chiar individual.

Activităţile de dezvoltare personală includ rutinele, tranziţiile şi activităţile din perioada după-amiezii (pentru program prelungit), inclusiv activităţile opţionale.

1. Rutinele sunt activităţile-reper după care se derulează întreaga activitate a zilei. Ele acoperă nevoile de bază ale copilului şi contribuie la dezvoltarea globală a acestuia. Rutinele înglobează, de fapt, activităţi de tipul: sosirea copilului, întâlnireade dimineaţă, micul dejun, igiena–spălatul şi toaleta, masa de prânz, somnul/perioada de relaxare de după-amiază, gustările, plecarea şi se disting prin faptul că se repetă zilnic, la intervale aproximativ stabile, cu aproape aceleaşi conţinuturi.

2. Tranziţiile sunt activităţi de scurtă durată, care fac trecerea de la momentele de rutină la alte tipuri/categorii de activităţi de învăţare, de la o activitate de învăţare la alta, în diverse momente ale zilei. Mijloacele de realizare ale acestui tip de activitate variază foarte mult, în funcţie de vârsta copilului, de contextul momentului şi de calităţile adultului cu rol de cadru didactic. În acest sens, ele pot lua forma unei activităţi desfăşurate în mers ritmat, a unei activităţi care se desfăşoară pe muzică sau în ritmul dat de recitarea unei numărători sau a unei frământări de limbă, a unei activităţi în care se execută concomitent cu momentul de tranziţie respectiv un joc cu text şi cânt cu anumite mişcări cunoscute deja de copii etc.
ACTIVITĂȚI CURRICULARE LA DECIZIA GRĂDINIȚEI
ACTIVITATI OPTIONALE: engleză.

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ARGUMET:
Activităţile extracurriculare, ca activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea nivelului de cunoştinţe, informaţii al copiilor, îi atrag spre folosirea timpului liber în mod util şi plăcut, îi apropie de viaţa socială, culturală a comunităţii în care trăiesc, contribuie la formarea personalităţii în dezvoltare a preşcolarilor. Ele se deosebesc de cele curriculare prin varietatea formelor şi a conţinutului, prin durata lor, prin varietatea locaţiilor în care se desfăşoară, metodele folosite şi prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre copii, educatori, colaboratori.
Componente educaţionale valoroase şi eficiente în cadrul ofertei educaţionale a grădiniţei noastre, activităţile extracurriculare sunt abordate cu deschidere, creativitate şi rigoare de către ambele cadre didactice, în funcţie de nivelul grupei de preşcolari.

OBIECTIVE GENERALE:
 formarea personalităţii autonome şi creative;
 îmbogăţirea capacităţii copilului de a intra în relaţii cu cei din jur, de a se implica în activităţi de marcare a unor evenimente;
 stimularea capacităţii de a aplica cunoştinţele însuşite anterior;
 dezvoltarea gândirii logice, a îndemânării şi imaginaţiei copiilor, ca premise ale acumulării succeselor viitoare;
 formarea capacităţii copiilor de a se exprima artistic în public;
 antrenarea copiilor în activităţi de cunoaştere a mediului natural ambiant şi cultivarea stării de bine la copii.

Pentru lărgirea universului de cunoaştere, copiii vor fi implicaţi în activităţi extraşcolare care să le ofere prilejul de a se bucura învăţând prin:
 Organizarea de serbări şi expoziţii dedicate unor evenimente importante;
 Vizite la muzee şi alte obiective culturale, în funcţie de vârstă şi de temele studiate;
 Drumeţii şi excursii tematice anuale;
 Organizarea aniversării copiilor în cadrul grupei;
 Programe artistice şi spectacole pentru copii;
 Activităţi în colaborare cu şcoala şi comunitatea locală;
 Implicarea în campanii social-umanitare;
 Activităţi organizate în colaborare cu alte grădiniţe.
 Activităţi commune cu părinţii

Partenerii și proiectele / parteneriatele grădiniței şi concursuri
 Proiect national Ecogrădiniţa
 Proiect in parteneriat cu familia
 Concurs dansuri şi jocuri populare pentru copii ,,Kor, kor ki jatszik”
 Concurs Micii ecolgişti ai cetăţii.

Parteneri și colaboratori
1. Biserica Reformata, Alba Iulia
2. Biserica Romano-catolica, Alba Iulia
3. Liceul teologic romano-catolic GMGK, Alba Iulia
4. Teatrul de păpuşi Prichindel, Alba Iulia
5. Teatrul de păpuşi ,,Lizuca”
6. ISJ Alba Iulia.
7. Părinţii preşcolarilor.
8. Şcoala GMGK.
MODALITĂŢI DE PROMOVARE A OFERTEI EDUCAŢIONALE
Pentru cunoaşterea în comunitate a ofertei educaţionale a Grădiniței cu Program Prelungit a Liceului Teologic Romano-Catolic ,,Grof Majlath Gusztav Karoly, Alba Iulia, propunem următoarea strategie:
1. Informarea publicului/comunităţii cu privire la activitatea grădiniţei;
2. Informarea părinţilor cu privire la specificul grădiniţei noastre şi la opţiunile de studiu (oferta educaţională) din cadrul grădiniţei.
 Promovare indirectă, prin intermediul Internetului (site-ul grădiniţei), flyere si pliante;
 Promovarea direct, în locurile publice de joacă pentru copii (parcuri), participarea la diverse manifestatii locale, judetene sau nationale, din sfera educatiei pentru prescolari.

Oferta educaţională va fi promovată prin:
1. Alte evenimente cu comunitatea şi cu părinţii, promovare pe reţeaua Facebook;
2. Proiecte naţionale;
3. Materiale informative.

Printre căile prin care grădiniţa va obţine recunoaşterea locală şi națională se remarcă:
 calitatea serviciilor educaţionale;
 competenţa cadrelor didactice;
 gradul de satisfacţie al beneficiarilor;
 resursele materiale ale grădiniţei;
 mediul relational/de comunicare stabilit între grădiniţă şi familie.