HOME

 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

GRĂDINITA DE COPII

AL LICEULUI TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC

„GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY”

 

ALBA IULIA 2007

 

CUPRINSUL

REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ

 

I. Regulile generale ale funcţionării grădiniţei de copiii
 1. Sediul grădiniţei, statutul, activitatea de bază
 2. Finanţarea instituţiei

 

II.    Ordinea de functionare a grădinitei
 1. Ordinea recepţionării copiilor
 2. Conţinutul programei pedagogice a grădiniţei
 3. Regulile privind motivarea absenţei copiilor
 4. Contribuţia părintească
 5. Ordinea de intrare şi cea interioară pentru acele persoane care nu au relaţie juridică cu grădiniţa
 6. Păstrarea bazei de date în institut

 

III.   Structura conducerii gradiniţei
 1. Conducătorul instituţiei
 2. Locţiitorul conducătorului instituţiei
 3. Ordinea de suplinire a conducătorilor
 4. Consiliul educativ
 5. Colectivul de specialitate (educatoarele)
 6. Sarcinile responsabilului însărcinat cu ocrotirea copilului şi tineretului

 

IV. Ordinea reviziei interioare a muncii de educaţie

 

V. Regulile şi prescripţii de ocrotire a sănătăţii în grădiniţă

 

VI. Prescripţii de ocrotire a instituţiei; Prevenirea accidentelor
 1. Reguli referitoare la cazurile accidentării copiilor
 2. Datoriile în caz de alarmă de bombă

 

VII. Relaţiile cu părinţii, drepturile organizaţiei de părinţi

 

VIII. Îngrijirea tradiţiilor grădiniţei

 

 1. Relaţia grădiniţei cu mediul social

 

 1. Clauză finală
I.                   REGULI GENERALE DE FUNCŢIONARE

A GRĂDINIŢEI DE COPII

Denumirea şi sediul grădiniţei, statutul, activitatea de bază:

 

GRĂDINIŢA DE COPII

AL LICEULUI TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC

„GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY

ALBA IULIA Str. Ferdinand I., nr. 38.

 

Fondatorul grădiniţei:

GRĂDINIŢA DE COPII al Liceului Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly” a fost înfiinţată – ca structură a unităţii şcolare amintite – la începutul anului şcolar 2007-2008 prin aprobarea de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba a cererii înaintate în acest sens de direcţiunea liceului: Nr. 6590 / 24 august 2007

 

Susţinător:

GRĂDINIŢA DE COPII al Liceului Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly” este o unitate preşcolară inclusă în bugetul liceului, făcând parte din structura acestuia.

 

Tipul instituţiei: instituţie de învăţământ bugetar de stat

– GRĂDINIŢA DE COPII (cu program normal)

 

Situaţia juridică a instituţiei:

–          personalitate juridică făcând parte din structura Liceului Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”, cu organ bugetar parte a liceului;

 

Ø  Grădiniţa de copii funcţionează ca parte structurală a liceului teologic romano-catolic, cu respectarea autorităţii profesionale a educatoarelor unităţii. În legătură cu organizarea şi funcţionarea sa poate să aibă propuneri, iar pe baza acestora deciziile sunt luate – în comun acord – de direcţiunea liceului.

Ø  Una dintre educatoare face parte din Consiliul de Administraţie al liceului, participând în pregătirea, punerea în aplicare şi controlul deciziilor referitoare la funcţionarea optimă a grădiniţei – conform normelor legale în vigoare. Ea este numită membră CA de către directorul unităţii de învăţământ.

Ø  Numărul grupelor grădiniţei de copii: 2 grupe – conform efectivului actual. Numărul de grupe se poate schimba pe parcurs odată cu schimbarea efectivului.

Ø  Efectivul unei grupe: minim 11 – maxim 20 de copii.

Ø  Numărul cadrelor didactice preşcolare al grădiniţei: 2 educatoare.

Ø  Curăţenia şi buna funcţionare a grădiniţei se asigură de personalul liceului, respectiv de  îngrijitoarea şi muncitorul de întreţinere.

Ø  Bugetul grădiniţei face parte integrantă a bugetului liceului.

Ø  Baza de date a personalului se utilizează conform reglementărilor legale în vigoare.

 

Activitatea de bază a instituţiei

 

Educaţie de grădiniţă, educarea preşcolarilor (de la vârsta de 3 ani), dezvoltarea personalităţii lor.

Activitatea de bază are ca spaţiu de desfăşurare 2 săli de grupe,  1 sală de joacă şi sport, 2 toalete cu posibilităţi de spălare, 1 vestiar, 1 magazie pentru depozitarea materialelor didactice, 1 antreu. Curtea de cca. 600 m2este amenajată ca teren de joacă şi grădină în scopuri didactice.

Imobilul grădiniţei este proprietate privată, aparţinând Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Alba Iulia, cu care Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly” a încheiat un act de comodat pe termen lung – fără obligaţia de plata chiriei.

 

 1. Finanţarea instituţiei

 

Susţinerea materială şi controlul instituţiei este asigurată din bugetul de stat şi local prin biroul administrativ al Liceului Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”. Sarcinile financiare, administrative, economice, prestative sunt coordonate de persoana juridică şi financiară a liceului.

 

II.         ORDINEA DE FUNCŢIONARE A GRĂDINIŢEI

 

Ordinea anului educaţional şi programele aferente sunt hotărâte de consiliul de educaţie (luând în considerare opinia comunităţii părinteşti), şi sunt fixate în planul de activităţi.

Anul educaţional se conformează anului şcolar hotărât de MECT.

Ø  Despre perioada estivală când grădiniţa este închisă părinţii sunt înştiinţaţi din timp – în cursul lunii aprilie. În ordinea anului educaţional se includ: data exactă  a zilelor în care nu se ţin activităţi, utilizarea acestor zile, zilele comemorative şi de sărbători (bisericeşti, naţionale sau de grădiniţă), datele consfătuirilor consiliului educativ (cercuri pedagogice şi metodice).

Ø   În acele cazuri în care se ţin zile lucrătoare fără activităţi didactico-educative – părinţii trebuie să fie înştiinţaţi cu cel puţin trei zile înainte, în caz contrar trebuie asigurată supravegherea copiilor pe care părinţii nu-le pot îngriji în acea zi.

Ø  Programul zilei în grădiniţă trebuie astfel alcătuit, încât părinţii să aibă posibilitatea de a aduce şi de a lua acasă copii lor – conform orarului stabilit – fără a perturba activitatea desfăşurată în grădiniţă.

 

ORAR: de la 08.00 – până la 12.00

 

Ordinea de activitate a copiilor trebuie fixat în registrul de grupe.

 

Ordinea de activitate a angajaţilor grădiniţei:

Ø  Educatoarele grupelor trebuie să fie la locul de muncă la ora 7.45 pentru a putea primii copii.

Ø  În timpul orelor de curs educatoarele nu au voie să părăsească incinta grădiniţei – numai în cazuri bine întemeiate, şi cu acordul conducerii.

Ø  Copiii nu se pot lăsa nici o clipă fără supraveghere.

Ø  Personalul grădiniţei este obligat să păstreze curăţenia şi integritatea şi funcţionalitatea bunurilor materiale din dotare.

Ø  Personalul grădiniţei trebuie să fie atent la sănătatea spiritualo-corporală a copiilor.

Ø  În interesul desfăşurării unei munci educative conştiincioase trebuie avut în vedere următoarele:

 • participarea la cercurile metodice,
 • pregătire sistematică la activităţi plănuind pe baza programei educaţionale activităţile cotidiene,
 • să se străduiască la realizarea obiectivelor, sarcinilor şi prescripţiilor incluse în descrierea fişei postului.

 

 1. Ordinea de primire a copiilor

 

Educaţia de grădiniţă – necesară educării adecvate a copiilor – se realizează în cadrul activităţilor bazate pe joacă, incluzând totalitatea aspectelor vieţii din grădiniţă.

Ø  Activitatea educativă se poate prelungi cu acordul consiliului de educaţie.

 

Înscrierea în grădiniţă se desfăşoară în perioada hotărâtă de conducere, şi se referă la copii care au împlinit vârsta de 3 ani.

Copilul acceptat de grădiniţă va fi luat în evidenţă.

Despre distribuirea copiilor în grupe decide conducătorul grădiniţei cu luarea în consideraţie opinia părinţilor şi a educatoarelor.

Munca educativo-didactică în grădiniţă se desfăşoară conform programei pedagogice.

 

 1. Programa pedagogică a grădiniţei conţine:

 

Ø  Principiile fundamentale şi obiectivele educaţiei din grădiniţă,

Ø  acele sarcini educative, care asigură dezvoltarea copiilor, pregătirea lor pentru viaţa comunitară, acceptarea celor care sunt într-o stare socială mai dezavantajată,

Ø  activitatea pedagogică legată de ocrotirea copiilor şi a tineretului,

Ø  sistemul de control şi evaluare şi de asigurare a calităţii muncii educative desfăşurate în grădiniţă, obiectivele asigurării calităţii educative, ritmicitatea introducerii acestora,

Ø  lista instrumentelor şi materialelor didactice, care înlesnesc desfăşurarea muncii didactico-educative şi a programei educative.

 

Înştiinţare despre programa pedagogică

 

Ø  Directoarea grădiniţei şi educatoarele grupelor sunt obligate să înştiinţeze părinţii despre programa educativă (în cadrul şedinţelor de părinţi, şi al orarului de audienţe)

Ø  Programa educativă locală şi ordinea interioară trebuiesc afişate la un loc accesibil, la văzul tuturor, dând posibilitatea luării lor la cunoştinţă de către părinţi.

 

 1. Regulile referitoare la absenţa copiilor

 

Ø  Absentarea copiilor trebuie anunţată de către părinţi (chiar prin telefon).

Ø  În caz de boală trebuie să aducă adeverinţă medicală, numai în acest caz poate frecventa din nou grădiniţa.

 

 1. Contribuţie părintească

 

Ø  Părinţii asigură materialele necesare bunei desfăşurări a activităţilor didactice (caiete de desen, caiete, creioane, creioane colorate, plastilină, pastă de lipit, hârtie colorată etc.). Acestea sunt hotărâte cu ocazia primei şedinţe cu părinţii.

 

 1. Ordinea de intrare şi cea interioară pentru acele persoane care nu au relaţie juridică cu grădiniţa

 

Ø  Părintele îl poate însoţi oricând copilul în sala grupei.

Ø  Personalul grădiniţei nu-şi pot lăsa în grija persoanelor străine copilul, numai dacă părintele în prealabil – sau prin telefon – anunţă faptul, că altcineva va veni după copil.

Ø  Vizitarea grupelor din grădiniţă şi a activităţilor pentru persoanele exterioare instituţiei se aprobă de către conducătorul unităţii.

Ø  Este interzisă orice activitate cu caracter comercial în incinta şi pe teritoriul grădiniţei din partea personalului grădiniţei, agenţilor comerciali şi de oameni de afaceri, sau din partea altor persoane.

Ø  Uşa de intrare a grădiniţei se ţine încontinuu deschisă în perioada de dimineaţă – cu prilejul sosirii copiilor, şi la prânz, când copii sunt luaţi de părinţi, sau de cei împuterniciţi de ei  acasă. In timpul zilei – în afara perioadelor susmenţionate – poarta de intrare se ţine închisă, pentru a împiedica intrarea persoanelor străine, nedorite în unitatea de învăţământ.

Ø  Instituţia noastră nu desfăşoară activitate de reclamă. În anticamera de la intrare se afişează numai un material informativ – pentru părinţi. De acesta răspunde educatoarea membră CA.

Ø  În instituţia noastră didactico-educativă respectăm libertatea religioasă şi de conştiinţă a elevilor, părinţilor şi angajaţilor.

 

 1. Păstrarea bazei de date în institut

 

Ø  Educatoarele şi personalul auxiliar implicat direct în procesul didactico-educativ sunt obligaţi a păstra discreţie asupra datelor, faptelor, informaţiilor în legătură cu copii şi familiile acestora, despre care au fost înştiinţaţi cu prilejul exercitării vocaţiei lor. Această obligativitate rămâne valabilă pentru termen nelimitat. În această obligativitate de discreţie nu se încadrează consfătuirile ţinute la nivelul Consiliului Educativ al unităţii de învăţământ, şi dialogurile inter-personale purtate de membrii consiliului educativ în interesul copiilor.

Ø  Datele personale ale copiilor se pot elibera numai în scopuri pedagogice, ale ocrotirii copilului şi tineretului, respectiv din motive sanitare.

Ø  Conducătorul unităţii are datoria de a înştiinţa Serviciul de Ocrotire al Minorilor în cazuri când preşcolarii au ajuns, sau pot ajunge în situaţii periculoase. În aceste cazuri nu este necesară consimţământul părinţilor.

Ø  Datele personale ale angajaţilor se pot elibera numai în legătură cu sarcinile lor de activitate, în cazuri care privesc îndeplinirea drepturile şi obligaţiile cetăţeneşti, în scopuri siguranţei de stat – într-o adecvată măsură şi strict legată de obiective.

Ø  La nevoie, conform celor de mai sus, transmiterea datelor se face de către conducătorul unităţii, iar în cazul împiedicării acestuia – de persoana împuternicită de conducător.

 

III.       STRUCTURA CONDUCERII GRĂDINIŢEI

 

Grădiniţa este parte integrantă a structurii Liceului Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”, deci conducătorul ei este directorul liceului.

Directorul numeşte una dintre educatoare – de preferinţă aceea care stăpâneşte o vastă experienţă şi grad didactic I sau II în învăţământ – în Consiliul de Administraţie al unităţii de  învăţământ, dânsa fiind şi responsabilă de desfăşurarea în optime condiţii a activităţilor didactico-educative din grădiniţă.

              

 1. Conducătorul instituţiei

 

Ø  La cârma instituţiei stă directorul Liceului Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”.

Ø  Aparţine razei sale de atribuţii:

 • asigurarea condiţiilor personale şi materiale necesare desfăşurării activităţii

instituţiei – pe baza bugetului aprobat;

 • funcţionarea sistemului de control, de evaluare şi de asigurare a calităţii

din institut;

 • asigurarea prestaţiei pedagogice.

Ø  Educatoarea responsabilă – răspunde:

 • pentru organizarea şi realizarea sarcinilor de ocrotire a copilului şi tineretului;
 • împreună cu cealaltă educatoare răspund pentru prevenirea accidentelor,

pentru             integritatea corporală a copiilor şi pentru organizarea periodică a

consultaţiilor medicale.

 

 1. Datoriile educatoarelor la nivel de grădiniţă:

 

Ø  reprezentarea grădiniţei;

Ø  conducerea activităţilor didactico-educative la nivelul grupelor conduse;

Ø  pregătirea propunerilor aparţinând competenţei consiliului de educaţie, organizarea realizării pricepute a deciziilor, controlul rezultatelor;

Ø  îndrumarea (de către cea cu mai vastă experienţă a) cadrului didactic cu mai puţină experienţă (dacă este cazul) şi inspectarea reciprocă a activităţii pedagogice;

Ø  organizarea demnă a serbărilor naţionale, religioase şi cele de grădiniţă;

Ø  respectarea normelor juridice, şi a ordonanţelor în vigoare;

Ø  ţinerea legăturii şi activitate de coordonare:

 • cu direcţiunea liceului
 • cu Inspectoratul Şcolar
 • cu Expertul Educaţional
 • cu Biserica
 • cu Casa Corpului Didactic
 • cu sprijinitori
 • cu instituţiile de cultură
 • cu grădiniţele înfrăţite interne şi externe.

Ø  transmiterea de informaţii către organele superioare.

 

 1. Ordinea de suplinire

 

Ø  În perioadele de deschidere a grădiniţei educatoarea şefă se află în instituţie.

Ø  În perioada de închidere a grădiniţei – o dată pe săptămână, conform unui orar prestabilit – trebuie ţinut serviciu de gardă.

Ø  Când educatoarea şefă nu se află la locul de muncă – fiind în concediu, caz de boală sau din alt motiv – sarcinile de conducere sunt îndeplinite de locţiitor.

Ø  În acele cazuri când educatoarea şefă şi locţiitorul conducătorului grădiniţei concomitent nu sunt prezenţi în instituţie, conducerea este preluată de persoana desemnată de conducătorul instituţiei, care răspunde de funcţionarea în siguranţă a grădiniţei. Responsabilitatea, competenţa sa se extinde asupra cazurilor care necesită decizii de moment legate de funcţionarea grădiniţei şi de siguranţa copiilor.

Ø  Cu ocazia lipsei îndelungate a uneia dintre educatoare, suplinirea se rezolvă din dispoziţia direcţiunii.

 

 1. Consiliul Educativ

 

Ø  Consiliul Educativ este principalul organ de consfătuire şi de decizie a instituţiei în problemele didactice şi educative.

Ø  Pe toată perioada de deschidere a grădiniţei, în toate grupele de preşcolari activitatea didactico-educativă este asigurată de educatoare.

Ø  Durata timpului de muncă şi numărul obligatoriu de ore sunt reglementate de documentele juridice aferente în vigoare.

Ø  Îndatoririlor provenite din munca de educatoare va face faţă pe baza documentelor fundamentale şi ale ordinii de muncă aprobate (proiectările anuale şi semestriale), care stabilesc cadrul organizatoric şi conţinuturile didactico-educative ale activităţilor.

Ø  Munca sa o desfăşoară sine-stătătoare şi cu simţul răspunderii.

Ø  Respectă normele eticii de pedagog, respectiv ale disciplinei de muncă şi colaborării comunitare.

Ø  Are obligaţia de a păstra secretul profesional referitor la funcţionarea grădiniţei, la munca şi membrii consiliului de educaţie, respectiv la circumstanţele familiale şi de sănătate ale copiilor.

Ø  Este obligaţia educatoarei să fie atentă la dezvoltarea copiilor daţi în grija ei, şi să informeze părinţii despre cele constatate.

Ø  Este dreptul educatoarei să aleagă metodele educative şi instrumentele didactice adecvate activităţilor, să aibă acces la cunoştinţele necesare muncii sale, să participe la cursuri de perfecţionare. Participarea la acestea din urmă se realizează conform programei de perfecţionare a instituţiei.

Ø  Părinţilor îi face cunoscut – cu ocazia şedinţelor de părinţi – cele formulate în programa locală de educaţie, cele referitoare la sarcinile grupului, şi notează opiniile părinţilor.

Ø  În cadrul activităţii sale didactico-educative are grijă de integritatea corporală a copiilor, de ocrotirea morală şi de dezvoltarea personalităţii lor, respectiv – transmite cunoştinţele în mod obiectiv şi polivalent.

Ø  În problemele didactico-educative şi cele referitoare la funcţionarea grădiniţei, respectiv în cazurile menţionate de legi şi ordonanţe Consiliul Educativ al instituţiei are drept decizional; în celelalte cazuri are numai drept de referinţă şi de propunere.

Ø  Aparţine cadrului de drept decizional al Consiliului Educativ:

 • aprobarea programei pedagogice şi modificărilor acesteia,
 • întocmirea proiectelor anuale şi semestriale,
 • adoptarea ordinii interioare,
 • adoptarea analizelor, evaluărilor, dărilor de seamă despre activitatea desfăşurată în instituţie.

 

 1. Colectivul de specialitate (educatoarele)

 

Ø  Colectivitatea de muncă ajută – în problemele de specialitate şi metodice – planificarea, organizarea şi controlul muncii didactico-educative desfăşurate în grădiniţă.

Ø  Organizarea de reprezentări în grădiniţă.

Ø  Participare la activităţile de planificare, de analiză şi de evaluare incluse în programa colectivităţii de muncă.

Ø  Ajutarea, realizarea şi evaluarea cercetărilor şi experimentelor.

Ø  Autoperfecţionarea şi perfecţionarea membrilor colectivităţii.

 

 1. Sarcinile responsabilului însărcinat cu ocrotirea copilului şi tineretului

 

Ø  Ajută educatoarele în munca de ocrotire a copilului şi tineretului;

Ø  vizitarea familiilor copiilor periclitaţi, fapt reieşit ca urmare a dialogului purtat cu educatoarele şi cu părinţii, în vederea descoperirii cauzelor;

Ø  în cazul maltratării copiilor (de către părinţi), sau în acele cazuri periculoase, care nu se pot rezolva cu metodele pedagogice la îndemână, are obligaţia să anunţe Serviciul de Ocrotire al Minorilor;

Ø  la solicitarea Serviciului de Ocrotire al Minorilor participă la discutarea cazului;

Ø  în cazul periclitării materiale a copiilor iniţiază demararea unui sprijin sistematic sau extraordinar din partea susţinătorului – în privinţa ocrotirii minorilor;

Ø  la văzul tuturor părinţilor afişează lista principalelor instituţii prestatoare în domeniul ocrotirii minorilor – adresele şi numerele de telefon ale serviciului de expertiză educativă, respectiv ale oficiului de tutelaj.

 

IV. ORDINEA REVIZIEI INTERIOARE
A MUNCII DE EDUCAŢIE

 

Conducătorul unităţii controlează şi evaluează activitatea angajaţilor în vederea funcţionării optime a instituţiei şi a rodniciei muncii pedagogice, conform unor planuri de control şi de diviziune a muncii – întocmite în scris.

 

Controlul se extinde asupra:

Ø  calităţii şi modalităţii de realizare a atribuţiilor sferei respective de muncă;

Ø  îndeplinirii sarcinilor şi scopurilor propuse în programa locală de educaţie a grădiniţei;

Ø  îndeplinirii sarcinilor formulate în programa anuală a grădiniţei;

Ø  observării nivelului de educaţie, a aspectelor de îngrijire a talentelor şi a dezvoltării diferenţiate a personalităţii la preşcolari;

Ø  controlului documentelor de specialitate;

Ø  problemelor legate de disciplina de muncă.

 

Metodele de control:

Ø  inspecţia activităţilor;

Ø  dări de seamă în formă orală sau în scris.

 

Formele controlului:

Ø  Control planificat, conform punctelor de vedere dinainte stabilite.

Ø  Control ocazional, inopinat.

Metodele şi tehnica controlului se conformează obiectivelor şi punctelor de vedere ale inspectării.

Obiectivele controlului sunt descrise în planul de control (inspecţie) anual. Acest plan este anexa programei anuale de activitate.

Experienţele controlului trebuiesc dezbătute individual cu pedagogi. Experienţele acumulate care se pot generaliza se fac cunoscute tuturor celor vizaţi, şi  se dezbat în Consiliul Educativ.

Programa educativă a grădiniţei include şi sistemele de control şi evaluare ale activităţilor educative, respectiv ale dezvoltării calităţii.

În cadrul conferinţei de închidere a anului educativ trebuiesc evaluate rezultatele controlului intern ale muncii educative, identificând acele măsuri care se vor lua în vederea eliminării posibilelor neajunsuri.

V. REGULI ŞI PRESCRIPŢII DE OCROTIRE
A SĂNĂTĂŢII ÎN GRĂDINIŢĂ

 

Pe parcursul funcţionării grădiniţei trebuiesc respectate cu stricteţe regulile sanitare în vigoare (dezinfectare, spălare, curăţenie etc.):

Ø  Examinarea profilactică şi periodică a copiilor care frecventează grădiniţa este asigurată de medicul de familie şi asistenta medicală a susţinătorului.

Ø  Conducătorul grădiniţei se îngrijeşte de asistenţa medicală necesară, şi de pregătirea copiilor pentru examinare medicală – în caz de nevoie. Educatoarele sunt atente la actele necesare /fişele medicale, bilete de internare/, şi asigură schimbul de informaţii dintre părinţi şi medic.

Ø  Copilul îmbolnăvit în grădiniţă, prezentând febră şi alte simptoame de boală, trebuie transportat la domiciliu (sau – dacă este indicat – la spital) în răstimpul cel mai scurt de la anunţarea părinţilor.

Ø  Până la sosirea părinţilor educatoarea are grijă de izolarea copilului bolnav, ameliorarea stării febrile, şi dacă se impune – cheamă medicul.

Ø  Copilul convalescent, aflat sub tratament nu poate frecventa grădiniţa până la însănătoşirea totală.

Ø  După boală copilul poate să înceapă frecventarea din nou a grădiniţei numai pe bază de adeverinţă medicală.

Ø  În cazul bolilor contagioase de copii trebuie anunţat medicul – fără întârziere. Pentru prevenirea îmbolnăvirilor în lanţ trebuie avut o atenţie pronunţată asupra dezinfectării şi curăţeniei.

Ø  Prescripţiile sanitare sunt obligatorii şi lucrătorilor grădiniţei.

Ø  În colaborare şi în comun acord cu medicul instituţiei, conducătorul grădiniţei se îngrijeşte de realizarea examinărilor profilactice obligatorii prescrise de lege.

Ø  Pe teritoriul grădiniţei FUMATUL ESTE INTERZIS!

Ø  În incinta instituţiei CONSUMUL BĂUTURILOR ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VI. PRESCRIPŢII DE OCROTIRE A INSTITUŢIEI –
PREVENIREA ACCIDENTELOR

 

Ø  La începutul anului educaţional trebuie prelucrat copiilor – la nivelul lor de înţelegere şi dezvoltare – regulile referitoare la menţinerea sănătăţii şi integrităţii lor corporale, arătând acele pericole ce-i pândesc în timpul activităţilor dacă nu se conformează regulilor şi formelor de comportament impuse. Totodată se va menţiona în registrul grupei faptul, că înştiinţarea a avut loc.

Ø  Instituţia de învăţământ trebuie să asigure supravegherea copiilor daţi în grija ei, trebuie să descopere şi să anihileze posibilele focare de accidente.

Ø  Fiecare educatoare are obligaţia să atenţioneze preşcolarii – cu ocazia activităţilor, înaintea deplasării în curte, şi înaintea plimbărilor, excursiilor – în vederea preîntâmpinării accidentelor. În cazul deplasărilor în afara grădiniţei, după fiecare 20 de preşcolari trebuie asiguraţi 2 însoţitori.

Ø  La activităţile cu un risc înalt de accidentare (decupări cu foarfece, utilizarea aparatelor de gimnastică) numărul copiilor participanţi trebuie redus, şi trebuie sporită atenţia de supraveghere.

Ø  Copii pot folosi dotarea şi încăperile instituţiei numai sub supravegherea educatoarelor.

 

 1. Reguli în cazul accidentării copiilor

 

Ø  În cazul accidentării copilului, educatoarea are obligaţia de a da primul ajutor.

Ø  Dacă accidentul sau sursa de pericol sunt percepute de dădacă, trebuie să acţioneze fără întârziere, anunţând imediat conducătorul sau locţiitorul acestuia.

Ø  În caz de accident mai grav /leziune la cap, luxaţie, ruptură, rană de piele – tăiere etc./ educatoarea trebuie să transporte copilul (dacă nu este alt mijloc la îndemână, cu taxiul) la dispensarul medical adecvat.

Ø  Despre accident, locul acestuia şi despre tratament – personalul are obligaţia să anunţe părinţii.

 

Documentaţia referitoare la accidentele copiilor, raportarea lor:

 

Ø  Accidentele cauzatoare de leziuni care se vindecă în mai mult de 5 zile, trebuiesc cercetate fără întârziere. Pa parcursul acesteia trebuiesc descoperite cauzele personale (subiective), obiective şi organizatorice, care au avut rol în producerea accidentelor.

Ø  Despre aceste accidente se întocmesc procese verbale de către responsabilul de muncă şi de prevenire a accidentelor, şi trimite susţinătorului, respectiv părinţilor câte un exemplar – în decurs de 8  zile, de la terminarea cercetărilor. Un exemplar este păstrat de instituţie. Dacă prin natura accidentului cercetarea nu se poate termina în 8 zile, acest fapt se va consemna în proces verbal.

Ø  În cazul unui accident grav – în procesul de cercetare – trebuie invitat şi un expert cu calificare cel puţin medie în domeniul protecţiei muncii. Se consideră accident grav la copil acela, care:

 • cauzează moartea celui rănit, sau – dacă în decurs de 90 de zile de la producerea accidentului îşi pierde viaţa – din motive deductibile la accident,
 • cauzează leziuni care periclitează viaţa, sănătatea,
 • cauzează schilodire gravă,
 • cauzează pierderea aptitudinii de vorbire, deformări semnificative, paralizie, alienaţie.

Ø  În cercetarea accidentelor copiilor trebuie permisă prezenţa Organizaţiei de Părinţi.

Ø  În urma unui accident conducătorul instituţiei este obligat să facă tot, ce este necesar, în vederea evitării de noi accidente.

 

Alte reguli de protecţia de accidente

 

La nivelul instituţiei îndrumarea şi controlul protecţiei muncii şi de accidente sunt asiguraţi de conducătorul unităţii.

Sarcinile privitoare de protecţia muncii sunt îndeplinite de responsabilul de protecţia muncii şi de accidente. Atribuţiile sale sunt fixate în fişa postului.

Lucrările de curăţenie se fac în lipsa copiilor.

Chimicalele, materialele caustice se depozitează în locuri închise, unde copii nu au acces.

Pregătirea elementară şi detaliată referitoare la protecţia muncii, paza contra incendiilor şi alarma de bombă, se ţine o dată pe an, despre care se întocmeşte proces-verbal. La această pregătire prezenţa întregului personal este obligatorie, la fel şi luarea la cunoştinţă a celor prezentate.

 

 1. Datoriile în caz de alarmă de bombă

 

În caz de alarmă de bombă – care periclitează integritatea corporală a copiilor – este importantă menţinerea comportamentului disciplinat, fără a crea panică.

Ø  Cel care va avea cunoştinţă despre posibilitatea unui atac cu bombă, fără întârziere şi fără a crea panică va înştiinţa conducătorul unităţii, sau locţiitorul de totdeauna a acestuia.

Ø  Conducătorul unităţii informează pompierii şi poliţia.

Ø  Despre perioada de evacuare a edificiului, despre amplasarea în siguranţă a copiilor decide conducătorul unităţii sau locţiitorul acestuia – pe baza informaţiilor primite din partea oficialităţilor.

Ø  Responsabilul cu paza contra incendiilor (PCI) se îngrijeşte de salvarea organizată, conform planurilor pazei contra incendiilor şi alarmei de bombă.

Ø  Sarcinile următoare sunt specificate de planurile pazei contra incendiilor şi alarmei de bombă, ale căror respectare trebuie asigurată de conducătorul unităţii – prin persoana împuternicită de el.

Ø  Despre alarma de bombă şi despre măsurile luate conducătorul grădiniţei informează susţinătorul într-o dare de seamă extraordinară.

Copii trebuiesc evacuaţi la nevoie conform planului de evacuare întocmit pe baza Regulamentului PCI. Planul de evacuare este afişat în fiecare sală. După evacuarea copiilor, ei sunt conduşi la un loc sigur şi la depărtare adecvată.

Conducătorul sau locţiitorul acestuia acţionează în vederea controlării fiecărei încăperi, pentru a se convinge, că nu a rămas nici un copil în edificiu.

Educatoarea face apelul nominal al copiilor.

Numai în edificiul controlat şi sigur se readuc copiii.

Copii pot folosi dotarea şi încăperile instituţiei numai sub supravegherea educatoarelor.

 

VII. RELAŢIILE CU PĂRINŢII,

DREPTURILE ORGANIZAŢIEI DE PĂRINŢI

 

Părinţii grădiniţei – în vederea împlinirii drepturilor şi obligaţiilor lor – pot înfiinţa o organizaţie de părinţi.

Despre ordinea de funcţionare a acestei organizaţii de părinţi decide însăşi organizaţia. Organizaţia de părinţi îşi desfăşoară activitatea ca parte a grădiniţei.

Principala sarcină a organizaţiei de părinţi este contribuţia la realizarea unor bune relaţii dintre părinţi şi conducerea, pedagogii şi lucrătorii grădiniţei.

Cu reprezentantul părinţilor conducătorul grădiniţei ţine legătura.

 

Drepturile organizaţiei de părinţi:

Drept de propunere:

Ø  în probleme referitoare la funcţionarea instituţiei didactico-educative, şi în problemele care vizează în întregime grădiniţa, sau un grup mai numeros de copii.

Drept de opinie:

Ø  în legătură cu programa educativă a grădiniţei,

Ø  în legătură cu rezultatele activităţii didactico-educative (dezvoltarea calităţii).

Drept de consens:

 • Orarul grădiniţei,
 • Intrarea şi şederea persoanelor străine în grădiniţă,
 • Reguli de păstrare şi utilizare a datelor personalului şi copiilor,
 • Legătura dintre conducătorii grădiniţei şi organizaţia de părinţi,
 • Aprobarea ordinii interioare a grădiniţei,
 • Ordinea sărbătorilor grădiniţei,
 • Motivarea absenţelor copiilor,
 • Contribuţia părintească,
 • Asigurarea serviciului medical pentru copii,
 • Deciderea condiţiilor solicitării prestărilor de servicii.

 

Părinţii pot cere lămuriri despre programa educativă a grădiniţei cu ocazia şedinţelor cu părinţi, cu ocazia audienţelor sau a dialogurilor individuale.

 

În vederea armonizării sarcinilor educative dintre părinţi şi pedagogi trebuie asigurată conlucrarea pe următoarele planuri:

Ø  identificarea sarcinilor de ocrotire a copiilor şi formularea ordinii de ţinere a legăturii dintre grădiniţă şi familie;

Ø  organizarea zilelor deschise şi a manifestaţiilor publice;

Ø  orarul audienţelor, vizite la domiciliu, participare la şedinţe cu părinţi;

Ø  în problemele materiale, care vizează şi părinţii;

Ø  trebuiesc invitaţi reprezentanţii organizaţiei de părinţi la şedinţele consiliului educativ – în cadrul ordinelor de zi referitoare şi la părinţi;

Ø  în cazul luării de măsuri referitoare la ocrotirea copiilor.

 

VIII. ÎNGRIJIREA TRADIŢIILOR GRĂDINIŢEI

 

Sărbătorile tradiţionale ale vieţii copiilor în grădiniţă:

Ø  Sărbătorirea zilelor de nume şi de naştere în grupă – invitând părinţii

Ø  Sf. Nicolae – sărbătoare deschisă, în comun cu părinţii

Ø  Crăciunul –  sărbătoare deschisă, în comun cu părinţii

Ø  Carnaval

Ø  Paşti

Ø  Ziua Copiilor

Ø  Cultivarea tradiţiilor populare: cunoaşterea tradiţiilor populare legate e zile însemnate ale calendarului religios, prezentarea şi învăţarea tehnicilor populare meşteşugăreşti.

(Serbarea lor este inclusă în programa anuală de activitate.)

 

Copii sărbătoresc cu reprezentaţii cu ocazia următoarelor sărbători:

Ø  Crăciun, Ziua Mamelor, Închiderea anului – sărbători deschise;

 

Excursii pe anotimpuri, Vizitarea teatrului de păpuşi – conform programei.

Responsabilii organizării sărbătorilor sunt nominalizaţi în programa anuală.

 

 1. RELAŢIA GRĂDINIŢEI CU MEDIUL SOCIAL

 

Educatoarele grădiniţei ţin legătura cu:

 • direcţiunea liceului din a cărui structură face parte grădiniţa
 • instituţiile de prestaţie pedagogică specializate
 • expert educaţional
 • Serviciul de Ocrotire a Minorilor
 • serviciul de prestaţie sanitară
 • reprezentanţii Bisericii.

 

Conducătorul grădiniţei şi educatoarele ţin legături permanente cu directorii şcolilor generale, respectiv cu învăţătoarele/învăţătorii, informându-se asupra dezvoltării intelectuale a şcolarilor de clasa I. – foşti preşcolari ai grădiniţei –, rezultatele obţinute de ei. Organizează vizite reciproce în vederea înlesnirii acomodării şcolare a viitorilor elevi – în prezent preşcolarii grădiniţei.

Grădiniţa acţionează în vederea prevenirii şi anihilării pericolelor ce pândesc preşcolarii, colaborând cu Serviciul de Ocrotire a Minorilor, respectiv cu instituţiile şi oficialităţile aferente.

Conform acordului încheiat cu Casa de Cultură Municipală – grădiniţa participă la programele organizate pentru preşcolari.

 

CLAUZE FINALE

 

Dispoziţiile incluse în Regulamentul de Ordine Interioară al Grădiniţei de Copii a Liceului Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly” sunt obligatorii tuturor angajaţilor grădiniţei.

În cazul încălcării lor conducătorul instituţiei va demara procedurile juridice necesare, care-i stau la dispoziţie.

 

Susţinătorul instituţiei:

Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”

Alba Iulia

 

Cu ocazia conferinţei Consiliului de Administraţie al Liceului Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly” ţinute la data de 20 septembrie 2007, a fost adoptat  Regulamentul de Ordine Interioară al Grădiniţei de Copii al liceului sus-amintit în procent de 100%.

Alba Iulia, la 14 septembrie 2007

 

…………………………………………………..

prof. Gál László

directorul instituţiei

 

 

 

 

După aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al Grădiniţei de Copii de către Consiliul de Administraţie al Liceului Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”, Organizaţia de Părinţi şi-a dat consimţământul dispoziţiilor formulate.

Alba Iulia, la 18 septembrie 2007

 

………………………………………….

Ladányi Árpád

preşedintele Organizaţiei de Părinţi

Hírlevél Bejelentkezés

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis eu libero scelerisque ligula sagittis faucibus eget quis lacus.
Suspendisse sodales sed orci ac feugiat.

Feliratkozási kérelmed elküldték!

Előfizet