contact@gmgkliceum.ro
RO-510009 Alba Iulia, Str. Păcii, nr. 4.
GMGK cimer kicsi

Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum

II. felvételi szesszió

a gyulafehérvári

Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum
leendő IX. osztályának szabadon maradt helyeire

     2023. július 28-án adódik lehetőség iratkozni – a II. felvételi szesszióban – a GMGK leendő IX. osztályának szabadon maradt helyeire azon VIII. osztályt végzett, országos felmérő vizsgán résztvett tanulók (fiúk) számára, akik:

  • - nem jutottak be más iskola teológiai osztályába, de tettek képességvizsgát,
  • - nem iratkoztak számítógépes elosztásra, vagy
  • - nem iratkoznak be abba az iskolába, amelyet a számítógépes elosztás kijelölt.

A képességvizsgával és beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról érdeklődni lehet a gyulafehérvári GMGK Líceum/Kisszeminárium titkárságán - a 0258819869 / 0787863262-es telefonszámon (09.00-13.00), vagy a gmgkdirector2022@gmail.com e-mail címen.

RÉSZLETESEBBEN:

II. szesszió

2023. július 31.

Beiratkozás ANYANYELVI és/vagy KÉPESSÉGVIZSGÁRA -

(nem vonatkozik azokra, akik más iskolában már tettek képességvizsgát).

2023. augusztus 2.

Anyanyelvi próba – (szóbeli és írásbeli nyelvismeretből és helyesírásból) és képességvizsga lezajlása

2023. augusztus 4.

A vizsgaeredmények kifüggesztése. Esetleges óvások iktatása a titkárságon.

 

KÉPESSÉGVIZSGÁZTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS MENETE:


A.  

Interjú, amelyet „admis - elismert / respins - elutasított minősítéssel értékelnek;

ez a következőkből áll:

a) a dikció (kiejtés) ellenőrzése: ima/vers elmondásával, a jelölt választása szerint;
b) annak indoklása, hogy miért szeretne teológiai szakképzési iskolába (GMGK) menni;

B.

Érdemjeggyel értékelt vallásismereti teszt (VCR/verificarea cunoștințelor religioase), mely a következőkből áll:

 - két tizedesjegyig, kerekítés nélkül kiszámított V-VIII. osztályos évi átlagok számtani középarányosa - 
római katolikus vallás tantárgyból, melynek minimális átlaga legalább 7-nek kell lennie.
MEGJEGYZÉS: 
- a vallási ismeretek ellenőrző tesztje (VCR) a képességvizsga (APT/aptitudini) végső osztályzata.

­A beiratkozási lap mellékletével (Anexă la fişa de înscriere) kell a képességvizsgára iratkozni. Ez alkalommal az ellenőrző könyvecskét is be kell mutatni.

 

A Beiratkozási lappal együtt kell leadni a dossziét, mely a következő iratokat kell tartalmaznia:

1.    Anyakönyvi kivonat a VIII. osztály elvégzéséről (Foaie matricolă);

2.    Az otthoni iskolaigazgatóval, osztályfőnökkel és a szülővel aláíratott beiratkozási űrlap

     (Fişa de înscriere), eredetiben. A beiratkozási űrlapon nem kell kódolni;

3.    Orvosi igazolások (Adeverinţă medicală, Adeverinţă de vaccinări);

4.    Születési igazolvány (Certificat de naştere) – másolat.

5.    Személyazonossági igazolvány (Carte de identitate) – másolat.

6.    Keresztelési (és bérmálási - annak, aki már bérmálkozott) anyakönyvi kivonat;

7.    Plébánosi ajánlás, jellemzés (zárt borítékban).

 

 ***

 Ez alkalommal szeretnénk az érdeklődők tudomására hozni, hogy a Kisszeminárium X. (és magasabb) osztályába is át lehet iratkozni – különbözeti vizsgák letételével – a megfelelő tantárgyakból, amelyeket nem tanítanak az elméleti líceumok IX. (vagy magasabb) osztályában. Nem kell különbözeti vizsgát tennie annak a tanulónak, aki hasonló teológiai osztályban végezte eddigi tanulmányait.

A jelentkezőknek minden segítséget megadunk a felkészüléshez – a különbözeti vizsga sikeréért. (Érdeklődni lehet az iskola elérhetőségein.)

 

Gyulafehérvár, 2023. június 23.

 

*** Szeretettel várunk minden jelentkezőt! ***

(GMGK-igazgatóság)

Felvételi 2023/2024 tanév

Beiratkozás és képességvizsga
a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba - 2023
     A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) felvételi vizsgát hirdet a 2023/2024-es iskolai évben induló IX. osztályának 24 helyére (fiúknak), akik sikerrel elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük egyetlen tanévben sem kisebb 9-nél, és 2023. szeptember 15-ig nem töltik be a 18. életévüket.
     Szeretettel várják mindazok jelentkezését, akik a Főegyházmegye központjában, történelmi régmúltat idéző, vallásos környezetben óhajtanak eljutni az érettségiig, esetleg kántori/papi hivatást éreznek lelkükben, vagy – egyszerűen – katolikus/hitvallásos iskolában szeretnének továbbtanulni.
Tanintézményünkben a kántori oklevelet is meg lehet szerezni. (A kántorképzésre – mely opcionális és ingyenes – jó hallással és énekhanggal, valamint zenei tehetséggel rendelkezők iratkozhatnak már IX. osztály kezdetén. A felkészítés a főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság irányításával történik szaktanár-karnagy által, délutáni órákban és hétvégeken – évfolyamonként heti 2-2 órában.)
       A tanulóknak kényelmes bentlakás áll rendelkezésre (napi háromszori étkezéssel, a nagyobb ruhadarabok mosásával-vasalásával – jelenleg mindössze évi 1.600 /azaz havi 200/ lejért; amennyiben ez az összeg változna, a szülőket idejében értesítjük).
A GMGK-ban tanulóknak lehetőségük nyílik ösztöndíjak megpályázására és elnyerésére (tanulmányi eredmény – magaviselet – szociális helyzet alapján), így a „Bani de liceu” a szerényebb jövedelmű családok esetében (max. 500 lej/családtag jövedelem esetén).
       Jelenleg a vonattal való utazás a diákoknak ingyenes.
     A felvételizni szándékozók mielőbb jelentsék ezen szándékukat a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) igazgatóságán személyesen szüleik, plébánosuk (vagy iskolai hitoktatójuk) révén - adataik nyilvántartásba vételéért:
Tel./Fax: 0258-819869 (09.00-14.00), Mobil: 0787-863.262 --- gmgkdirector2022@gmail.com
     A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) felvételi vizsgát hirdet a 2023/2024-es iskolai évben induló IX. osztályának 24 helyére (fiúknak), akik sikerrel elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük egyetlen tanévben sem kisebb 9-nél, és 2023. szeptember 15-ig nem töltik be a 18. életévüket.
     Szeretettel várják mindazok jelentkezését, akik a Főegyházmegye központjában, történelmi régmúltat idéző, vallásos környezetben óhajtanak eljutni az érettségiig, esetleg kántori/papi hivatást éreznek lelkükben, vagy – egyszerűen – katolikus/hitvallásos iskolában szeretnének továbbtanulni.
Tanintézményünkben a kántori oklevelet is meg lehet szerezni. (A kántorképzésre – mely opcionális és ingyenes – jó hallással és énekhanggal, valamint zenei tehetséggel rendelkezők iratkozhatnak már IX. osztály kezdetén. A felkészítés a főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság irányításával történik szaktanár-karnagy által, délutáni órákban és hétvégeken – évfolyamonként heti 2-2 órában.)
       A tanulóknak kényelmes bentlakás áll rendelkezésre (napi háromszori étkezéssel, a nagyobb ruhadarabok mosásával-vasalásával – jelenleg mindössze évi 1.600 /azaz havi 200/ lejért; amennyiben ez az összeg változna, a szülőket idejében értesítjük).
A GMGK-ban tanulóknak lehetőségük nyílik ösztöndíjak megpályázására és elnyerésére (tanulmányi eredmény – magaviselet – szociális helyzet alapján), így a „Bani de liceu” a szerényebb jövedelmű családok esetében (max. 500 lej/családtag jövedelem esetén).
       Jelenleg a vonattal való utazás a diákoknak ingyenes.
     A felvételizni szándékozók mielőbb jelentsék ezen szándékukat a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) igazgatóságán személyesen szüleik, plébánosuk (vagy iskolai hitoktatójuk) révén - adataik nyilvántartásba vételéért:
Tel./Fax: 0258-819869 (09.00-14.00), Mobil: 0787-863.262 --- gmgkdirector2022@gmail.com
KÉPESSÉGVIZSGA
MAGYAR ANYANYELVBŐL  (azon tanulóknak kötelező, akik nem magyar nyelven végezték az iskolát) és RÓMAI KATOLIKUS HITTANBÓL


2023. május 10-12.  A beiratkozási lap mellékletének (Anexă la fişa de înscriere) kiadása a helyi iskolákban

2023. május 15-16.  Beiratkozás ANYANYELVI és/vagy KÉPESSÉGVIZSGÁRA.
2023. május 19.  Anyanyelvi próba – (szóbeli és írásbeli nyelvismeretből és helyesírásból) és képességvizsga lezajlása
                                   11:00 – 13:00 óraig.
2023. május 22.  A vizsgaeredmények kifüggesztése. Esetleges óvások iktatása a titkárságon.
2023. május 26.  Végleges eredményeinek kifüggesztése és közlése a megyei központokba.
2023. június 15.  A VIII. osztály lezárásai alapján aktualizálják a képességvizsgázottak felvételi helyzetét (javítóvizsga, bukás,
                                   év-halasztás esetén.
2023. július 04. A megyei felvételi központok értesítik a képességvizsgát szervezett líceumot a tanulók által az országos felmérőn
                                  elért felvételi eredményekről.
2023. július 05.  A líceum által felvett tanulók névsorának jóváhagyása, a tanulók beírása.
2023. július 06.  A sikeresen felvételizett tanulók névsorának továbbítása az Országos Felvételi Központba.
KÉPESSÉGVIZSGÁZTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS MENETE:

Felvételi 2023/2024 tanév

Beiratkozás és képességvizsga
a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba - 2023
     A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) felvételi vizsgát hirdet a 2023/2024-es iskolai évben induló IX. osztályának 24 helyére (fiúknak), akik sikerrel elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük egyetlen tanévben sem kisebb 9-nél, és 2023. szeptember 15-ig nem töltik be a 18. életévüket.
     Szeretettel várják mindazok jelentkezését, akik a Főegyházmegye központjában, történelmi régmúltat idéző, vallásos környezetben óhajtanak eljutni az érettségiig, esetleg kántori/papi hivatást éreznek lelkükben, vagy – egyszerűen – katolikus/hitvallásos iskolában szeretnének továbbtanulni.
Tanintézményünkben a kántori oklevelet is meg lehet szerezni. (A kántorképzésre – mely opcionális és ingyenes – jó hallással és énekhanggal, valamint zenei tehetséggel rendelkezők iratkozhatnak már IX. osztály kezdetén. A felkészítés a főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság irányításával történik szaktanár-karnagy által, délutáni órákban és hétvégeken – évfolyamonként heti 2-2 órában.)
       A tanulóknak kényelmes bentlakás áll rendelkezésre (napi háromszori étkezéssel, a nagyobb ruhadarabok mosásával-vasalásával – jelenleg mindössze évi 1.600 /azaz havi 200/ lejért; amennyiben ez az összeg változna, a szülőket idejében értesítjük).
A GMGK-ban tanulóknak lehetőségük nyílik ösztöndíjak megpályázására és elnyerésére (tanulmányi eredmény – magaviselet – szociális helyzet alapján), így a „Bani de liceu” a szerényebb jövedelmű családok esetében (max. 500 lej/családtag jövedelem esetén).
       Jelenleg a vonattal való utazás a diákoknak ingyenes.
     A felvételizni szándékozók mielőbb jelentsék ezen szándékukat a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) igazgatóságán személyesen szüleik, plébánosuk (vagy iskolai hitoktatójuk) révén - adataik nyilvántartásba vételéért:
Tel./Fax: 0258-819869 (09.00-14.00), Mobil: 0787-863.262 --- gmgkdirector2022@gmail.com
KÉPESSÉGVIZSGA
MAGYAR ANYANYELVBŐL  (azon tanulóknak kötelező, akik nem magyar nyelven végezték az iskolát) és RÓMAI KATOLIKUS HITTANBÓL


2023. május 10-12.  A beiratkozási lap mellékletének (Anexă la fişa de înscriere) kiadása a helyi iskolákban

2023. május 15-16.  Beiratkozás ANYANYELVI és/vagy KÉPESSÉGVIZSGÁRA.
2023. május 19.  Anyanyelvi próba – (szóbeli és írásbeli nyelvismeretből és helyesírásból) és képességvizsga lezajlása
                                   11:00 – 13:00 óraig.
2023. május 22.  A vizsgaeredmények kifüggesztése. Esetleges óvások iktatása a titkárságon.
2023. május 26.  Végleges eredményeinek kifüggesztése és közlése a megyei központokba.
2023. június 15.  A VIII. osztály lezárásai alapján aktualizálják a képességvizsgázottak felvételi helyzetét (javítóvizsga, bukás,
                                   év-halasztás esetén.
2023. július 04. A megyei felvételi központok értesítik a képességvizsgát szervezett líceumot a tanulók által az országos felmérőn
                                  elért felvételi eredményekről.
2023. július 05.  A líceum által felvett tanulók névsorának jóváhagyása, a tanulók beírása.
2023. július 06.  A sikeresen felvételizett tanulók névsorának továbbítása az Országos Felvételi Központba.
KÉPESSÉGVIZSGÁZTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS MENETE:
A. Interjú, amelyet ”admis - elismert / respins - elutasított minősítéssel értékelnek; ez a következőkből áll:
      a) a dikció (kiejtés) ellenőrzése: ima/vers elmondásával, a jelölt választása szerint;
      b) annak indoklása, hogy miért szeretne teológiai szakképzési iskolába (GMGK) menni;
B. Érdemjeggyel értékelt vallásismereti teszt (VCR/verificarea cunoștințelor religioase), mely a következőkből áll:
 - két tizedesjegyig, kerekítés nélkül kiszámított V-VIII. osztályos évi átlagok számtani középarányosa - római katolikus vallás tantárgyból, melynek minimális átlaga legalább 7-nek kell lennie.
MEGJEGYZÉS: - a vallási ismeretek ellenőrző tesztje (VCR) a képességvizsga (APT/aptitudini) végső osztályzata.
A beiratkozási lap mellékletével (Anexă la fişa de înscriere) kell a képességvizsgára iratkozni. Ez alkalommal az ellenőrző könyvecskét is be kell mutatni.
A Beiratkozási lappal együtt kell leadni a dossziét, mely a következő iratokat kell tartalmaznia:
      1. Anyakönyvi kivonat a VIII. osztály elvégzéséről (Foaie matricolă);
      2. Az otthoni iskolaigazgatóval, osztályfőnökkel és a szülővel aláíratott beiratkozási űrlap 
      (Fişa de înscriere), eredetiben. A beiratkozási űrlapra nem kell kódszámot írni;
      3. Orvosi igazolások (Adeverinţă medicală, Adeverinţă de vaccinări);
      4. Születési igazolvány (Certificat de naştere) – másolat.
      5. Személyazonossági igazolvány (Carte de identitate) – másolat.
      6. Keresztelési (és bérmálási - annak, aki már bérmálkozott) anyakönyvi kivonat;
      7. Plébánosi ajánlás, jellemzés (zárt borítékban).
Bővebb felvilágosításért a helyi plébánia hivatalhoz, vagy levélben (e-mail, posta), telefonon az iskola igazgatóságához lehet fordulni: Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”,
Str. Păcii, nr. 4., 510009. ALBA IULIA, Tel/Fax: 0258-819869, Mobil: 0787-863.262 (09.00-14.00).
E-mail: gmgkdirector2022@gmail.com --- Website: www.gmgkliceum.ro/felveteli
Ez alkalommal szeretnénk az érdeklődők tudomására hozni, hogy a Kisszeminárium X. (és magasabb) osztályába is át lehet iratkozni – különbözeti vizsgák letételével – a megfelelő tantárgyakból, amelyeket nem tanítanak az elméleti líceumok IX. (vagy magasabb) osztályában.
A jelentkezőknek minden segítséget megadunk a felkészüléshez – a különbözeti vizsga sikeréért. (Érdeklődni lehet az iskola elérhetőségein.)