HOME

Începuturile Seminarului Liceal Romano – Catolic  „Gróf Majláth Gusztáv Károly”

(1990-2000)  

După evenimentele din decembrie 1989 în învătământul din ţara noastră s-au produs multe transformări. Astfel în primăvara anului 1990 a fost recunoscută, mai apoi şi ulterior diploma de absolvire a fostei şcoli de cantori din Alba-Iulia. Tot atunci s-a procedat şi la schimbarea denumirii vechi în Seminar Liceal Romano-Catolic. Odată cu noua titulatură şcoala noastră a fost recunoscută oficial ca instituţie de stat aparţinând Ministerului Educaţiei Nationale, cea care asigură salariile profesorilor şi angajaţilor şcolii noastre. Din toamna anului 1998 tot ministerul plăteşte şi cheltuielile administrative (lumină, gaz, apă), elevii instituţiei noastre plătind cheltuielile pentru internat. O problemă actuală o reprezintă bugetul şcolii, care încă nu este rezolvată, elevii plătind suma pentru internat la biroul administrativ al Teologiei Romano-Catolice aflată în vecinătatea şcolii noastre. În această sumă este inclusă şi masa lor zilnică. Liceul nostru este şi doreşte să fie în continuare o instituţie reprezentativă a celor patru dioceze transilvane, o instituţie unde sunt aşteptaţi în primul rând aceia care simt o chemare şi doresc să devină preoţi, dar şi acei tineri care doresc să obţină o educaţie religioasă. În general la începutul clasei a IX-a aproximativ 9-10 elevi din 25-30 îşi doresc să devină preoţi. Din păcate în şcoala noastră se simte un interes mai scăzut pentru această vocaţie. Posturile de director, pedagog şi îndrumător spiritual sunt ocupate de profesori-preoţi, celelalte materii laice sunt predate de către profesori calificaţi în domeniile respective. Trebuie să subliniem faptul că după 1990 fiecare dioceză şi-a construit propriul seminar liceal, astfel că elevii din zonele respective se orientează cu precădere către acele şcoli mai apropiate. În august 1995 a fost finalizată noua clădire a şcolii noastre. Lucrările au fost executate sub conducerea vicerectorilor Dr. Ágoston Ferenc şi Szász János. Noua clădire cuprinde o sală de sport parchetată, cinci săli de clasă, o sală de bibliotecă, 18 dormitoare, 4 băi dotate fiecare cu câte zece duşuri, un apartament pentru pedagog precum şi o cancelarie. Lucrările pentru construcţia acestei clădiri au fost demarate încă din timpul arhiepiscopului Bálint Lajos şi a fost sfinţită în anul 1995 cu ocazia zilei Sf. Mihail de către arhiepiscopul dr. Jakubinyi György. Cu acest prilej episcopul de Oradea, Tempfli József a ţinut un discurs în care a comparat munca dintr-o şcoală cu aceea făcută de albinele dintr-un stup. Tot atunci s-a înfiinţat şi corul şcolii sub îndrumarea profesorului dirijor Fodor László. La sfinţirea noii şcoli au participat şi episcopii diocezelor din Transilvania precum şi reprezentanţi ai acestora. Din vara anului 1999 şcoala noastră dispune şi de o sală de muzică cu 12 sintetizatoare cu căşti. Aici elevii care doresc să devină cantori au prilejul să exerseze. Din anul 1994 apare semestrial şi revista şcolii „Scânteia”, revistă redactată de elevi în care ei împreună cu profesorii şcolii publică anumite articole. Revista este redactată de elevi în redacţia şcolii, redacţie dotată la început cu un computer PC 486 care ulterior a fost reînnoit cu un nou PC 686. În afară de acest computer şcoala noastră mai dispune şi de alte computere mai puţin performante cu ajutorul cărora elevii pot pătrunde în lumea informaticii. Biblioteca aflată la parterul clădirii cuprinde aproximativ 10.000 volume, cele mai multe moştenite de la fosta şcoală de cantori, restul fiind cumpărate în urma donaţiei de 5000 de guldeni din partea fundaţiei Communicantes din Olanda şi din partea altor donatori binevoitori. Începând cu anul şcolar 199596 învăţământul decurge în patru clase(IX, X XI, XII) cu un număr aproximativ de o sută de elevi şi 15 profesori. Profilul şcolii este cel de „seminar liceal” ceea ce înseamnă profil filologic completat cu două ore de religie săptămânal ceea ce cuprinde religie fundamentală, liturgică, istoria bisericii şi morală, ore predate cu ajutorul manualelor folosite de piariştii din Ungaria. După noua lege a învăţământului, începând din anul 1999 religia este considerată obiect de alegere pentru bacalaureat, însă ea în şcoala noastră este obligatorie pentru elevi. Odată cu inaugurarea noii clădiri, şcoala noastră a primit şi un nou nume: Seminar Liceal Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”. În anul 1997 a fost finalizată şi clădirea nr. 2, clădire care adăposteşte locuinţele profesorilor seminarului. Tot în acest an a fost sfinţită şi noua capelă (clădirea nr. 3) în care elevii noştri participă zilnic la sfânta liturghie. Această clădire este folosită şi cu alte ocazii. Capela poartă hramul Sfântului Carol de Borromeo care este şi patronul spiritual al ei. Din viaţa culturală a şcolii amintim sărbătoarea de Moş Nicolae. În această zi încă de dimineaţă elevii clasei a XII-a lipesc pe pereţi poze cu texte comice, iar dupămasă tot ei organizează un spectacol cu scenete comice din viaţa şcolii. De sărbătoarea fărşangului, tot clasa a XII-a este cea care organizează un spectacol de cabaret la care sunt invitaţi profesorii, părinţii veniţi pentru şedinţa anuală precum şi alţi invitaţi. Acest spectacol se repetă şi după masa pentru elevi şi pentru maghiarii din Alba – Iulia. La aceste reprezentaţii participă de obicei şi arhiepiscopul. De ziua naţională a României, de 1 decembrie, elevii clasei a X-a organizează concursul de cultură generală „Cine, ce ştie?” la care fiecare clasă îşi trimite participanţii. Din 1997 anual şcoala noastră organizează întruniri corale unde sunt invitate corurile altor şcoli eclesiastice fără a se ţine cont de apartenenţa religioasă. Corul nostru, dirijat de profesorul Fodor László, a participat la turnee atât în Ardeal cât şi peste hotare. Astfel în aprilie 1997 în urma unui turneu în Lorena, corul nostru a cântat şi în Parlamentul Europei din Strasbourg. În data de 15 martie 1998 în urma invitaţiei comunităţii maghiarilor din Viena, corul nostru a ţinut câteva concerte în mai multe biserici din capitala Austriei. Cu ocazia Sfintelor Paşti din anul 1999 şcoala noatră a organizat un pelerinaj la Lourdes unde s-a vizitat şi regiunea. Începând din anul 1998 şcoala noastră comemorează revoluţia de la 1848, ocazie cu care elevii şi profesorii alcătuiesc un program artistic specific acestei zile. Anual şcoala noastră organizează de Rusalii un pelerinaj la Şumuleu – Ciuc, unde este dus şi drapelul şcolii. Dotarea şcolii care este destul de precară cuprinde: câteva hărţi de geografie, patru diascopuri, un epidiascop, un pick-up funcţionabil, două televizoare color, un video magnetofon, 30 de computere nefuncţionabile, un copiator Xerox şi o videotecă care cuprinde aproximativ 200 casete cu conţinut religios şi cultural. Din 1996 elevii noştri susţin examenul de bacalaureat la colegiul „Bethlen Gábor” din Aiud cu rezultate destul de bune. O parte a absolvenţilor studiază în continuare la Teologia Romano-Catolică aflată în vecinătatea liceului nostru, alţii îşi încearcă norocul la facultăţile de stat. Termeni de comparaţie încă nu există, avem însă un exemplu, generaţia anului 1996, cu o singură excepţie, toţi absolvenţii studiază la diferite facultăţi sau instituţii de învăţământ superior. Recunoaşterea şi validarea diplomelor de bacalaureat a condus la o orientare mai mare a absolvenţilor către facultăţile laice decât către teologie, asta datorită poate şi dificultăţilor la care sunt supuşi cei ce urmează acest drum. Şcoala noastră aşteaptă în continuare pe toţi acei elevi care au terminat clasa a VIII-a şi care simt o chemare pentru preoţie. Sperăm ca şi în viitor să avem parte de elevi şi de profesori buni pentru că ei sunt garanţia viitorului. Avem speranţa că odată şi odată va reporni viaţa în fostul gimnaziu Mailath. În ciuda toturor dificultăţilor (distanţă, dificultăţi materiale) există semnale că alţi şi alţi elevi vor veni în instituţia noastră. Aşadar există speranţă pentru noul mileniu!                                                                                      Text scris de                                                                     Pr. prof. Baróti László – director în perioada 1997–2006 Traducere de prof. Katona Ferenc               Începând cu anul şcolar 2007/8 unitatea noastră şcolară a preluat grădiniţa Caritasului de Alba Iulia, cu un efectiv de 17 copii, care momentan numără 52 de preşcolari, care frecventează regulat grădiniţa transformată din anul 2008 în grădiniţă cu program prelungit. În toamna anului şcolar 2008/2009 am înfiinţat nivelul primar şi gimnazial în cadrul Liceului GMGK preluând secţia maghiară de la Şcoala Generală „Vasile Goldiş”, având atunci un efectiv de 37 de elevi, care numără momentan 54 de elevi de clasa I-VIII, urmându-şi cursurile în clădirea arhiepiscopiei romano-catolice renovată şi reabilitată – „Fogarassy”. …Astfel s-a rotunjit unitatea noastră şcolară, care se compune din nivelele: preşcolar + elementar + gimnazial + liceal 8vocaţional teologic), totodată – în loc de 14 profesori – numărând momentan 23 de cadre didactice. Alba Iulia, la 21 octombrie 2010   Prof. dr. Gál László                                                                                                        director

Hírlevél Bejelentkezés

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis eu libero scelerisque ligula sagittis faucibus eget quis lacus.
Suspendisse sodales sed orci ac feugiat.

Feliratkozási kérelmed elküldték!

Előfizet