gmgkdirector2022@gmail.com
RO-510009 Alba Iulia, Str. Păcii, nr. 4.
GMGK cimer kicsi

Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum

CSERKÉSZET A TEOLÓGIAI LÍCEUMBAN
 
    A Szent Őrzőangyalok ünnepén, október 2-án cserkésztoborzóra gyűlt össze a Teológiai Líceum diákközössége.
Dr. Kerekes László püspök atya, mint a 96. számú Pongrácz Szent István Cserkészcsapat parancsnoka a Cserkészet bemutatása által hívta a diákokat a Cserkészfoglalkozásokra. Gyulafehérváron a cserkészet jövő évben megalakulásának 110-dik évfordulóját üli. Dr. Kerekes László püspök atya összeállításában, képes illusztráció segítségével ismertetjük a gyulafehérvári cserkészet rövid történetét.
 
A GYULAFEHÉRVÁRI CSERKÉSZET RÖVID TÖRTÉNETE
 
     A cserkészet Gyulafehérváron már 1912-ben megalakult "Korvin" cserkészszázad néven. Vezetője Léstyán József, a Gróf Majláth Gusztáv Károly Katolikus Gimnázium vallás és történelemszakos paptanára.
     A gimnázium 1913-az értesítője beszámol az első fogadalomtételről, ami 1913. június 2-án, Pünkösd harmadnapján történt, és 14 jelölt tett fogadalmat. Az értesítőben olvashatjuk: "A próbálgatás szálai visszanyúlnak még a megelőző iskolai évre, amikor május elsején a Mamut-hegyről két csapatban indultunk a „Tol- vajkút“ felkeresésére s a későn érkező csapatot óriási rivalgással fogadtuk. Az elmúlt nagy vakációban nehány tettre kész ifjú össze-össze- került az intézet udvarán s megindult a tervezgetés, a megbeszélés, csomókötés, morze tanulás, sőt egy kisebb kirándulást is tettünk, melyen „saját erőnkre támaszkodva“ kivettük részünket a cserkészpecsenye örömeiből. Iskolai év elején tett két intézeti kiránduláson, már mind hangosabban jelentkezett a rendszeres cserkészmunka óhajtása, úgy, hogy mikor Zebernyik várhegyének ormáról a morzével jelzett első összefüggő szavakat megértettük, a nagy örömmel együtt támadt lelkűnkben az elhatározás: legyen már cserkész-őrszem csapatunk! November 19.-én 30 lelkes vállalkozó hallgatta végig az első összefüggő ismertetést, s attól kezdve minden szerdán délután 2—3 rendszeres gyakorló órát tartottunk."
     A fogadalomtétel kapcsán az értesítő a következőket írja: "Június 2.-án, pünkösd harmadnapján tettük le a jó Isten szabad ege alatt az első cserkész-őrszem fogadalmat. 14 jelölt maradt hű az első lelkesedés elmúlta után is feltett szándékához s vett részt nemcsak a kellemes tavaszi kirándulásokon, hanem az egyhangúbb téli órákon is. 14.-en tették le a cserkész-őrszem újonc-próbát, állották ki a próbaidőt. Két őrsre osztva állottak föl Kárpiss János igazgató, Szporni János és Albert Vilmos tanárok, érdeklődő szülők és osztálytársak jelenlétében. ...A parancsnok beszédéből újólag megértették, hogy a cserkészet egész embereket akar nevelni belőlük, akik tudnak nagy önzetlenséggel másokért is dolgozni, akik ismerik nemcsak saját erejüket, de gyöngeségeiket is, akik a cserkészet nyújtotta sok jó alkalmat: a közös megbeszéléseket, kirándulásokat, játékokat nem puszta mulatságnak tekintik, hanem kitűnő jellemképző alkalomnak. Tudják, hogy az az igénytelen színű, minden környezetben megférő ruházat figyelmeztetés számukra: munkájukkal ne a feltűnést, a tapsokat, az elismerést keressék, hanem embertársaik javát... éljenek meg a saját erejükből, ne legyenek senkinek terhére, találják föl magukat már most a nehéz és kellemetlen helyzetekben. A hosszú kemény cserkészbot a jellem igazságára, egyenességére emlékeztet: a mai gerinctelen világban, szilárdan, egyenes határozottsággal haladjanak meggyőződésük útjain. ... Föl fiuk! A XX. század új lovagsága int hivogatólag felétek. A művelt népek ifjúsága már százezrével sorakozik a széles kalapú, hosszú bolú seregben. Bátran a szemébe nézünk minden rendű és rangú gúnyolódónak. A sok lecketanulás mellett jól esik, ha a jó Isten szép könyvéből: a nagy természetből, az emberi cselekvésekből is olvashatunk. Munkáinkban, kirándulásainkban kincset gyűjthettek, mely az élet nehéz körülményei között kisegít, fönntart, fölemel. Legyetek résen! A cserkész-őrszem-csapat parancsnoka: Léstyán József vallástanár."
    A cserkészcsapat néhány éves működés után megszűnt, de az 1922-23-as években újjáalakult. A második világháború végéig, sőt utána is Dél-Erdélyben nem volt számottevő cserkészfoglalkozás.
     A gyulafehérvári cserkészet életében egy új fejezet kedődik a rendszerváltozás után: 1994-ben néhány érdeklődő kispap segítségével egy őrs alakul, mely jogilag a medgyesi 76-os számú Szent Márton cserkészcsapathoz tartozott. A cserkészcsapat hivatalosan, a Romániai Magyar Cserkészszövetség alapító okiratával, 1997-ben alakul meg 96. számú Pongrácz Szent István néven. Az akkori feljegyzések szerint: "Csapatunk 46 cserkésszel indult, és 1998 januárjában csak 38 cserkész maradt. Ez nem veszi el lelkesedésünket, hiszen a cserkészet nem tömegmozgalom, és a diákok rájöttek, ha cserkészek akarnak lenni az lemondást, jellemet követel." "A dévai 55.sz. Kőműves Kelemen cserkészcsapattal való kapcsolat mindkét csapatba új lelkesedést öntött. A végvárakon nagyon nehéz megmaradni és lelkesen dolgozni. A közös élmények és a közös tapasztalat megadta csapataink identitását."
     Az aktív cserkészélet 2005-ig tartott, amikor vezető hiányában felfüggesztette tevékenységét. Az évek folyamán több próbálkozás is volt a gyulafehérvári cserkészet újraindítására, akár Petőfi-programosokkal vagy ösztöndíjasokkal, azonban az időtartam befejezése után már nem folytatódott. Egy új toborzás kezdődött 2021 őszén a Megtestesült Bölcsességről nevezett római katolikus szemináriumban, amit cserkész-foglalkozások követtek. A fogadalomtétel 2022. június 13-én, Páduai Szent Antal ünnepén volt a szeminárium kápolnájában. 2022 szeptemberében a cserkésztoborzás kiterjed a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumra is, ahol külön raj szerveződött. Így csapatunk 2 cserkészrajjal és 4 őrssel folytatja tevékenységét.
 
Dr. Kerekes László,
 püspök, csapatparancsnok