gmgkdirector2022@gmail.com
RO-510009 Alba Iulia, Str. Păcii, nr. 4.
GMGK cimer kicsi

Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum

Részletes szakmai projektterv


A NUP-KP-1-2022_1-000196 iktatású pályázat a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Alapítvány által koordinált kollégium további zavartalan működését, a világjárvány okozta nehézségek, lemaradások - újrakezdést követő - kiküszöbölését hivatott szolgálni, melynek keretén belül a következőket kívántuk elérni:


- a tanulók délutáni oktatási-nevelési programjának a megvalósítása, melynek során szakpedagógus(ok) szolgáltatásait vennénk igénybe; ennek során az óvodai, az elemi, gimnáziumi tanulók felzárkóztatását segítettük elő;


- biztosítottuk a Gyulafehérvár környéki diákok utaztatásának folytonosságát a 16 szeméyes iskolabusszal; a város szomszédságában lévő falvakból (Ompolykisfalu, Sárd, Magyarigen, Vajasd) iskolabusszal szállítjuk a kisszámú magyar diákjainkat, mivel az előbb felsorolt helységekben nincs magyar oktatás;


- hozzájárultunk - a jelen pályázat révén - a szociálisan rászoruló, bentlakó diákok internátusi költségeihez is, különösen azok esetében, ahol a család anyagi helyzete szegényesebb. A foglalkozásokat/felkészítőket szakpedagógusok tartják, akik a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum alkalmazottai, és ezeket a foglalkozásokat délután vagy hétvégén, a tanórákon kívül tartják, a tanulók felkészültségi igényeinek megfelelő program szerint.


A NUP – Nemzeti Újrakezdési Program – kiváló lehetőséget jelentett oktatási intézményünk számára a pandémia hosszú hónapjai okozta lemaradások pótlására. A GMGK Alapítvány vezetősége hálás köszönetét fejezi ki – ezúton is – a Magyar Kormánynak és a Bethlen Gábor Alap munkatársainak ezért a hathatós támogatásért!