gmgkdirector2022@gmail.com
RO-510009 Alba Iulia, Str. Păcii, nr. 4.
GMGK cimer kicsi
Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum
Felvételi-képességvizsga a gyulafehérvári kisszemináriumba 2023-2024-1

Beiratkozás és képességvizsga

a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba - 2024

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) felvételi vizsgát hirdet a 2024/2025-ös iskolai évben induló IX. osztályának 24 helyére (fiúknak), akik sikerrel elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük egyetlen tanévben sem kisebb 9-nél, és 2024. szeptember 15-ig nem töltik be a 18. életévüket.

Szeretettel várják mindazok jelentkezését, akik a Főegyházmegye központjában, történelmi régmúltat idéző, vallásos környezetben óhajtanak eljutni az érettségiig, esetleg kántori/papi hivatást éreznek lelkükben, vagy – egyszerűen – katolikus/hitvallásos iskolában szeretnének továbbtanulni.

Tanintézményünkben a kántori oklevelet is meg lehet szerezni. (A kántorképzésre ­– mely opcionális és ingyenes – jó hallással és énekhanggal, valamint zenei tehetséggel rendelkezők iratkozhatnak már IX. osztály kezdetén. A felkészítés a főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság irányításával történik szaktanár-karnagy által, délutáni órákban és hétvégeken – évfolyamonként heti 2-2 órában.)

A tanulóknak kényelmes bentlakás áll rendelkezésre (napi háromszori étkezéssel, a nagyobb ruhadarabok mosásával-vasalásával – jelenleg mindössze évi 1.600 /azaz havi 200/ lejért; amennyiben ez az összeg változna, a szülőket idejében értesítjük).

A GMGK-ban tanulóknak lehetőségük nyílik ösztöndíjak megpályázására és elnyerésére (tanulmányi eredmény – magaviselet – szociális helyzet alapján), így a „Bani de liceu” a szerényebb jövedelmű családok esetében (max. 500 lej/családtag jövedelem esetén).

Jelenleg a vonattal való utazás a diákoknak ingyenes.

A felvételizni szándékozók mielőbb jelentsék ezen szándékukat a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) igazgatóságán – személyesen szüleik, plébánosuk (vagy iskolai hitoktatójuk) révén - adataik nyilvántartásba vételéért:

Tel./Fax: 0258-819869 (09.00-14.00) --- gmgkdirector2022@gmail.com

KÉPESSÉGVIZSGA

MAGYAR ANYANYELVBŐL – (azon tanulóknak kötelező, akik nem magyar nyelven végezték az iskolát) és – RÓMAI KATOLIKUS HITTANBÓL

2024. május 13-15.

A beiratkozási lap mellékletének (Anexă la fişa de înscriere) kiadása a helyi iskolákban.

2024. május 16-17.

Beiratkozás ANYANYELVI és/vagy KÉPESSÉGVIZSGÁRA.

2024. május 24.

Anyanyelvi próba – (szóbeli és írásbeli nyelvismeretből és helyesírásból) és képességvizsga lezajlása 11:00 – 13:00 óraig.

2024. május 27.

A vizsgaeredmények kifüggesztése. Esetleges óvások iktatása a titkárságon.

2024. május 31.

Végleges eredményeinek kifüggesztése és közlése a megyei központokba.

2024. június 20.

A VIII. osztály lezárásai alapján aktualizálják a képességvizsgázottak felvételi helyzetét (javítóvizsga, bukás, év-halasztás esetén.

2024. június 20.

A megyei felvételi központok értesítik a képességvizsgát szervezett líceumot a tanulók által az országos felmérőn elért felvételi eredményekről.

2024. július 09.

A líceum által felvett tanulók névsorának jóváhagyása, a tanulók beírása.

2024. július 10.

A sikeresen felvételizett tanulók névsorának továbbítása az Országos Felvételi Központba.

KÉPESSÉGVIZSGÁZTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS MENETE:

V. osztályos tankönyvből (tankönyv: Ozsváth Judit, Nemes István, Benedek Ramóna: Római Katolikus Vallás, V. osztály, Corvin kiadó, Déva 2017)

 

Az imádság (18-21 oldal)

 

Assisi Szent Ferenc (22-25 oldal)

 

Újjászületés a keresztségben. A keresztség szentsége (66-69 oldal)

 

A liturgikus tér: a templom (70-73 oldal)

VI. osztályos tankönyvből (tankönyv: Ozsváth Judit, Nemes István, Benedek Ramóna: Római Katolikus Vallás, VI. osztály, EDP kiadó, Bukarest 2018)

 

Erőt meríteni Krisztusból: a szentmise (18-22 oldal)

 

„Imádkozzál és dolgozzál!” Szent Benedek (23-27 oldal)

 

„Tegyétek, amit mond!” Mária által Jézushoz (62-65 oldal)

 

Loyolai Szent Ignác (jezsuita rend) (84-88 oldal)

VII. osztályos tankönyvből (tankönyv: Ozsváth Judit, Nemes István, Benedek Ramóna: Római Katolikus Vallás, VII. osztály, Corvin kiadó, Déva 2019)

 

„Vegyétek és egyétek” Az Eucharisztia (18-21 oldal)

 

A megtérés – Szent Pál apostol (43-46 oldal)

 

Magyar szentek: Szent István király (68-71 oldal)

 

A kiengesztelődés szentsége (76-79 oldal)

Interjú, amelyet ”admis - elismert / respins - elutasított” minősítéssel értékelnek; ez a következőkből áll:

a) a dikció (kiejtés) ellenőrzése: ima/vers elmondásával, a jelölt választása szerint;

b) annak indoklása, hogy miért szeretne teológiai szakképzési iskolába (GMGK) menni;

 

Sikeresen felvételizett diákok a számítógépes elosztáson nem vesznek részt. A bejutási média számítása a 2024-2025-ös tanévre: 50%  a nyolcadikos záró vizsgákon szerzett jegy és 50% az iskola által megszervezett vizsgán szerzett jegy.

­

A beiratkozási lap mellékletével (Anexă la fişa de înscriere) kell a képességvizsgára iratkozni. Ez alkalommal az ellenőrző könyvecskét is be kell mutatni.

 

A Beiratkozási lappal együtt kell leadni a dossziét, mely a következő iratokat kell tartalmaznia:

1.    Anyakönyvi kivonat a VIII. osztály elvégzéséről (Foaie matricolă);

2.    Az otthoni iskolaigazgatóval, osztályfőnökkel és a szülővel aláíratott beiratkozási űrlap

     (Fişa de înscriere), eredetiben. A beiratkozási űrlapra nem kell kódszámot írni;

3.    Orvosi igazolások (Adeverinţă medicală, Adeverinţă de vaccinări);

4.    Születési igazolvány (Certificat de naştere) – másolat.

5.    Személyazonossági igazolvány (Carte de identitate) – másolat.

6.    Keresztelési (és bérmálási - annak, aki már bérmálkozott) anyakönyvi kivonat;

7.    Plébánosi ajánlás, jellemzés (zárt borítékban).

 

 Bővebb felvilágosításért a helyi plébánia hivatalhoz, vagy levélben (e-mail, posta), telefonon az iskola igazgatóságához lehet fordulni: Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”, Str. Păcii, nr. 4., 510009. ALBA IULIA, Tel/Fax: 0258-819869 (09.00-14.00).

E-mail: gmgkdirector2022@gmail.com --- Website: www.gmgkliceum.ro

 

 Ez alkalommal szeretnénk az érdeklődők tudomására hozni, hogy a Kisszeminárium X. (és magasabb) osztályába is át lehet iratkozni – különbözeti vizsgák letételével – a megfelelő tantárgyakból, amelyeket nem tanítanak az elméleti líceumok IX. (vagy magasabb) osztályában.

A jelentkezőknek minden segítséget megadunk a felkészüléshez – a különbözeti vizsga sikeréért. (Érdeklődni lehet az iskola elérhetőségein.)

*** Szeretettel várunk minden jelentkezőt! ***

(GMGK-igazgatóság) 

Szikla legújabb száma itt rendelhető meg

ITT!!!!!