gmgkdirector2022@gmail.com
RO-510009 Alba Iulia, Str. Păcii, nr. 4.
GMGK cimer kicsi
Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum

Beiratkozás és képességvizsga a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba - 2024 II. felvételi szesszió

a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum leendő IX. osztályának szabadon maradt helyeire 2024. augusztus 5.-én adódik lehetőség iratkozni – a II. felvételi szesszióban – a GMGK leendő 2024. osztályának szabadon maradt helyeire azon VIII. osztályt végzett, országos felmérő vizsgán résztvett tanulók (fiúk) számára, akik

- nem jutottak be más iskola teológiai osztályába, de tettek képességvizsgát,
- nem iratkoztak számítógépes elosztásra, vagy
- nem iratkoznak be abba az iskolába, amelyet a számítógépes elosztás kijelölt.


A képességvizsgával és beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról érdeklődni lehet a gyulafehérvári GMGK Líceum/Kisszeminárium titkárságán - a 0258-819869-es Mobil.: 0787863262 telefonszámon (09.00-13.00), vagy a gmgkdirector2022@gmail.com e-mail címen.

KÉPESSÉGVIZSGA MAGYAR ANYANYELVBŐL – (azon tanulóknak kötelező, akik nem magyar nyelven végezték az iskolát) és – RÓMAI KATOLIKUS HITTANBÓL
2024. augusztus 5. Beiratkozás ANYANYELVI és/vagy KÉPESSÉGVIZSGÁRA.
2024. augusztus 6. Anyanyelvi próba – (szóbeli és írásbeli nyelvismeretből és helyesírásból) és képességvizsga lezajlása 11:00 – 13:00 óraig.
2024. augusztus 8. A vizsgaeredmények kifüggesztése. Esetleges óvások iktatása a titkárságon. 2024. augusztus 9. Végleges eredményeinek kifüggesztése.

KÉPESSÉGVIZSGÁZTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS MENETE:
V. osztályos tankönyvből (tankönyv: Ozsváth Judit, Nemes István, Benedek Ramóna: Római Katolikus Vallás, V. osztály, Corvin kiadó, Déva 2017)
Az imádság (18-21 oldal)
Assisi Szent Ferenc (22-25 oldal)
Újjászületés a keresztségben. A keresztség szentsége (66-69 oldal)
A liturgikus tér: a templom (70-73 oldal)

VI. osztályos tankönyvből (tankönyv: Ozsváth Judit, Nemes István, Benedek Ramóna: Római Katolikus Vallás, VI. osztály, EDP kiadó, Bukarest 2018)
Erőt meríteni Krisztusból: a szentmise (18-22 oldal)
„Imádkozzál és dolgozzál!” Szent Benedek (23-27 oldal)
„Tegyétek, amit mond!” Mária által Jézushoz (62-65 oldal)
Loyolai Szent Ignác (jezsuita rend) (84-88 oldal)

VII. osztályos tankönyvből (tankönyv: Ozsváth Judit, Nemes István, Benedek Ramóna: Római Katolikus Vallás, VII. osztály, Corvin kiadó, Déva 2019)
„Vegyétek és egyétek” Az Eucharisztia (18-21 oldal)
A megtérés – Szent Pál apostol (43-46 oldal)
Magyar szentek: Szent István király (68-71 oldal)
A kiengesztelődés szentsége (76-79 oldal)

Interjú, amelyet ”admis - elismert / respins - elutasított” minősítéssel értékelnek; ez a következőkből áll:
a) a dikció (kiejtés) ellenőrzése: ima/vers elmondásával, a jelölt választása szerint;
b) annak indoklása, hogy miért szeretne teológiai szakképzési iskolába (GMGK) menni;

Sikeresen felvételizett diákok a számítógépes elosztáson nem vesznek részt. A bejutási média számítása a 2024-2025-ös tanévre: 50% a nyolcadikos záró vizsgákon szerzett jegy és 50% az iskola által megszervezett vizsgán szerzett jegy. A beiratkozási lap mellékletével (Anexă la fişa de înscriere) kell a képességvizsgára iratkozni. Ez alkalommal az ellenőrző könyvecskét is be kell mutatni.

A Beiratkozási lappal együtt kell leadni a dossziét, mely a következő iratokat kell tartalmaznia:
1. Anyakönyvi kivonat a VIII. osztály elvégzéséről (Foaie matricolă);
2. Az otthoni iskolaigazgatóval, osztályfőnökkel és a szülővel aláíratott beiratkozási űrlap (Fişa de înscriere), eredetiben. A beiratkozási űrlapra nem kell kódszámot írni;
3. Orvosi igazolások (Adeverinţă medicală, Adeverinţă de vaccinări);
4. Születési igazolvány (Certificat de naştere) – másolat.
5. Személyazonossági igazolvány (Carte de identitate) – másolat.
6. Keresztelési (és bérmálási - annak, aki már bérmálkozott) anyakönyvi kivonat;
7. Plébánosi ajánlás, jellemzés (zárt borítékban).


Bővebb felvilágosításért a helyi plébánia hivatalhoz, vagy levélben (e-mail, posta), telefonon az iskola igazgatóságához lehet fordulni: Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”, Str. Păcii, nr. 4., 510009. ALBA IULIA, Tel/Fax: 0258-819869 (09.00-14.00). Mobil.: 0787863262, E-mail: gmgkdirector2022@gmail.com --- Website: www.gmgkliceum.ro

Ez alkalommal szeretnénk az érdeklődők tudomására hozni, hogy a Kisszeminárium X. (és magasabb) osztályába is át lehet iratkozni – különbözeti vizsgák letételével – a megfelelő tantárgyakból, amelyeket nem tanítanak az elméleti líceumok IX. (vagy magasabb) osztályában.
A jelentkezőknek minden segítséget megadunk a felkészüléshez – a különbözeti vizsga sikeréért. (Érdeklődni lehet az iskola elérhetőségein.)

*** Szeretettel várunk minden jelentkezőt! ***
(GMGK-igazgatóság)